No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 26

анйе тв евам аджнанта
шрутвнйебхя упсате
те 'пи чтитарантй ева
мтю шрути-паря

анйе – други; ту – но; евам – така; аджнанта – без духовно знание; шрутв – когато слушат; анйебхя – от другите; упсате – започват да обожават; те – те; апи – също; ча – и; атитаранти – превъзмогват; ева – несъмнено; мтюм – пътя на смъртта; шрути-паря – склонни към метода на слушането.

Има и такива, които не са запознати с духовното знание, но започват да обожават Върховния Бог, когато чуят за него от други. Поради склонността си да слушат от авторитети, те също превъзмогват пътя на раждането и смъртта.

Казаното в този стих се отнася най-вече за съвременното общество, защото в него на практика няма образование по духовните въпроси. На пръв поглед някои изглеждат атеисти, агностици или философи, но в действителност те нямат реално философско знание. Що се отнася до обикновения човек, ако е достатъчно благочестив, той има шанс да напредне с процеса на слушане. Този метод е много важен. Бог Чайтаня, който разпространява Кш̣а съзнание в съвременния свят, придава голямо значение на слушането, защото, ако просто слуша от авторитетни източници, човек може да напредне. И особено, според Бог Чайтаня, ако слуша трансценденталната вибрация Харе Кш̣а, Харе Кш̣а, Кш̣а Кш̣а, Харе Харе / Харе Рма, Харе Рма, Рма Рма, Харе Харе. Ето защо се казва, че всички хора трябва да се възползват от възможността да слушат себепознали се души и така постепенно ще започнат да разбират всичко. Тогава със сигурност ще се стигне и до обожание на Върховния Бог. Господ Чайтаня казва, че в тази епоха човек трябва не да променя положението си, а да изостави стремежа си да разбере Абсолютната Истина чрез философски разсъждения. Той трябва да се научи да бъде слуга на всички, които имат знание за Върховния Бог. Ако има щастието да намери убежище при чист предан, да слуша от него за себепознанието и да следва примера му, самият той постепенно ще се издигне до нивото на чист предан. В този стих настоятелно се препоръчва методът на слушане и това е много уместно. Въпреки че обикновеният човек често няма способностите на т.нар. „философи“, изпълненото с вяра слушане от авторитетни личности ще му помогне да се издигне над материалното съществуване и да се завърне обратно при Бога, обратно вкъщи.

« Previous Next »