No edit permissions for Croatian

STIH 26

anye tv evam ajānantaḥ
śrutvānyebhya upāsate
te ’pi cātitaranty eva
mṛtyuṁ śruti-parāyaṇāḥ


anye – drugi; tu – ali; evam – tako; ajānantaḥ – bez duhovnog znanja; śrutvā – čuvši; anyebhyaḥ – od drugih; upāsate – počinju obožavati; te – oni; api – također; ca – i; atitaranti – transcendiraju; eva – zacijelo; mṛtyum – put smrti; śruti-parāyaṇāḥ – skloni procesu slušanja.


Neki, premda nisu upućeni u duhovno znanje, počinju obožavati Svevišnjeg Gospodina nakon što od drugih čuju o Njemu. Oni, zbog svoje sklonosti k slušanju autoriteta, također nadilaze put rođenja i smrti.


SMISAO: Ovaj je stih posebno važan za suvremeno društvo, jer mu gotovo u potpunosti nedostaje duhovna naobrazba. Neki se ljudi predstavljaju kao ateisti, agnostici ili filozofi, ali zapravo nitko nema pravo znanje o filozofiji. Što se tiče običnog čovjeka, ako je dobra duša, može napredovati zahvaljujući slušanju. Proces slušanja veoma je važan. Gospodin Caitanya, koji je propovijedao svjesnost Kṛṣṇe u suvremenom svijetu, posebno je naglašavao slušanje, jer običan čovjek može napredovati slušajući vjerodostojne izvore, osobito, prema Gospodinu Caitanyi, slušajući transcendentalnu vibraciju Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Stoga je rečeno da svi ljudi trebaju iskoristiti priliku koja im se pruža i slušajući spoznate duše postupno postati sposobni da shvate sve. Tada će nedvojbeno obožavati Svevišnjega Gospodina. Gospodin Caitanya je rekao da u ovom dobu nitko ne treba promijeniti svoj položaj, ali treba prestati nastojati da shvati Apsolutnu Istinu spekulativnim razmišljanjem. Ako srećom prihvati utočište čistoga bhakte, sluša od njega o samospoznaji i slijedi njegove stope, postupno će se uzdići na položaj čistoga bhakte. U ovom se stihu osobito preporučuje proces slušanja, koji je vrlo prikladan. Iako običan čovjek često nema iste sposobnosti kao takozvani filozofi, vjerno slušanje ovlaštene osobe pomoći će mu da transcendira materijalno postojanje i vrati se kući, Bogu.

« Previous Next »