No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 9

пуьо гандха птхивя̄ ча
теджаш чсми вибхвасау
джӣвана сарва-бхӯтеш̣у
тапаш чсми тапасвиш̣у

пуя – изначално; гандха – благоухание; птхивя̄м – на земята; ча – също; теджа – топлина; ча – също; асми – Аз съм; вибхвасау – в огъня; джӣванам – живота; сарва – във всички; бхӯтеш̣у – живи същества; тапа – аскетизъм; ча – също; асми – Аз съм; тапасвиш̣у – на аскетите.

Аз съм изначалното благоухание на земята и топлината на огъня. Аз съм животът на всичко живо. Аз съм аскетизмът на аскетите.

Пуя е това, което не се разрушава; пуя е изначалното. Всичко в материалния свят има някакво ухание – както цветето, земята, водата, огънят, въздухът и т.н. Чистото изначално благоухание, проникващо навсякъде, е Кш̣а. Всичко има и определен изначален вкус, който може да се промени чрез смесване на химичните елементи. Тоест всичко има някакъв изначален аромат и вкус. Вибхвасу означава „огън“. Без огън фабриките не могат да работят, не можем да готвим и т.н.; този огън е Кш̣а. Топлината на огъня е Кш̣а. Според ведическата медицина лошото храносмилане се дължи на понижена температура в стомаха. Така че дори за храносмилането е необходим огън. В Кш̣а съзнание разбираме как земята, водата, огънят, въздухът и всеки действащ принцип, всички химически и материални елементи съществуват благодарение на Кш̣а. Продължителността на човешкия живот също зависи от Кш̣а. По милостта на Кш̣а човек може да удължи живота си или да го скъси. Така Кш̣а съзнание е приложимо във всяка сфера.

« Previous Next »