No edit permissions for Bulgarian

СЕДМА ГЛАВА

Знание за Абсолюта

ТЕКСТ 1: Върховният Бог каза: Сега чуй, о, сине на Птх, как чрез практикуване на йога в пълно съзнание за мен, с ум, привързан към мен, можеш без съмнение да ме опознаеш напълно.

ТЕКСТ 2: Сега ще изложа пред теб подробно това феноменално и божествено познание. Когато го узнаеш, няма да ти остане нищо повече за научаване.

ТЕКСТ 3: Сред хилядите хора един може да се стреми към съвършенство, а сред постигналите съвършенство трудно ще се намери някой, който наистина да ме познава.

ТЕКСТ 4: Земя, вода, огън, въздух, етер, ум, интелигентност и фалшиво его – тези осем елемента съставят моите отделени материални енергии.

ТЕКСТ 5: Освен тях, о, силноръки Арджуна, има и друга, висша моя енергия. Тя обхваща живите същества, които използват ресурсите на нисшата материална природа.

ТЕКСТ 6: Всички сътворени същества произлизат от тези две природи. Знай със сигурност, че Аз съм източникът и унищожението на всичко в този свят – материално и духовно.

ТЕКСТ 7: О, завоевателю на богатства, няма истина, по-висша от мен. Всичко се крепи на мен – като перли, нанизани на конец.

ТЕКСТ 8: О, сине на Кунтӣ, Аз съм вкусът на водата, светлината на Слънцето и Луната, сричката о във ведическите мантри; Аз съм звукът в етера и талантът у човека.

ТЕКСТ 9: Аз съм изначалното благоухание на земята и топлината на огъня. Аз съм животът на всичко живо. Аз съм аскетизмът на аскетите.

ТЕКСТ 10: О, сине на Птх, знай че Аз съм изначалното семе на всичко съществуващо, разумът на мъдрите и величието на могъщите.

ТЕКСТ 11: Аз съм силата на силния, освободен от страсти и желания. Аз съм сексуалният живот, който не противоречи на религиозните принципи, о, господарю на Бхратите (Арджуна).

ТЕКСТ 12: Знай, че всички състояния на съществуване – в гуата на доброто, страстта или невежеството – се проявяват чрез моята енергия. Аз съм всичко, но съм независим. Аз не съм подвластен на материалните гуи, напротив – те са вътре в мен.

ТЕКСТ 13: Заблуден от трите гуи (добро, страст и невежество), светът не знае за мен; Аз съм над гуите и съм неизчерпаем.

ТЕКСТ 14: Тази моя божествена енергия, състояща се от трите гуи на материалната природа, се преодолява трудно. Но тези, които ми се отдадат, лесно ще я превъзмогнат.

ТЕКСТ 15: Безбожниците, които са много глупави; тези, които са най-нисши сред хората; тези, чието знание е отнето от илюзията, и тези с атеистичната природа на демони не се отдават на мен.

ТЕКСТ 16: О, най-добър сред всички Бхрати, четири вида благочестиви хора започват да ми служат предано – нещастните, желаещите богатство, любознателните и търсещите знание за Абсолюта.

ТЕКСТ 17: От тях този, който има пълно знание и постоянно служи с чиста преданост, е най-добрият. Понеже Аз съм му много скъп, и той ми е много скъп.

ТЕКСТ 18: Всички тези предани несъмнено са възвишени души, но онзи, който е установен в знание за мен, Аз приемам точно като себе си. С трансценденталното си служене той със сигурност ще достигне мен – най-висшата и съвършена цел.

ТЕКСТ 19: След многократно раждане и смърт този, който наистина има знание, ми се отдава, разбирайки, че Аз съм причината на всички причини и всичко съществуващо. Такава велика душа се среща много рядко.

ТЕКСТ 20: Хората, изгубили интелигентността си поради материални желания, почитат полубоговете и следват предписанията за обожание според собствената си природа.

ТЕКСТ 21: Аз съм в сърцето на всекиго като Свръхдуша. Щом някой желае да почита даден полубог, Аз укрепвам вярата му, за да може той да се посвети на това божество.

ТЕКСТ 22: Изпълнен с вяра, той се старае да почита даден полубог и постига желаното. Но всъщност единствено Аз дарявам благата.

ТЕКСТ 23: Хората с ниска интелигентност почитат полубоговете, но резултатите от това са нищожни и временни. Тези, които обожават полубоговете, достигат техните планети, а моите предани накрая идват във върховната ми обител.

ТЕКСТ 24: Неинтелигентните хора изобщо не ме познават и мислят, че Аз, Върховната Божествена Личност, Кш̣а, преди съм бил безличностен, а сега съм приел тази личностна форма. Поради оскъдното си знание те не познават моята висша природа – нетленна и върховна.

ТЕКСТ 25: Никога не се явявам пред глупавите и невежите. За тях съм скрит от моята вътрешна енергия и те не знаят, че Аз съм нероден и неизчерпаем.

ТЕКСТ 26: О, Арджуна, като Бог, Аз зная всичко, което се е случило в миналото, всичко, което се случва в настоящето, и всичко, което ще се случи в бъдеще. Аз познавам всички живи същества, но мен никой не ме познава.

ТЕКСТ 27: О, потомъко на Бхарата, о, победителю на враговете, всички живи същества се раждат в заблуда, объркани от двойственостите, които възникват от желание и омраза.

ТЕКСТ 28: Личностите, вършили благочестиви дела в този и в предишни животи, напълно прекратили греховните дейности, се освобождават от двойственостите на илюзията и с решителност се заемат да ми служат.

ТЕКСТ 29: Интелигентните, които полагат усилия да се освободят от старост и смърт, приемат убежище при мен, като ми служат с любов. Те са действително Брахман, защото знаят всичко за трансценденталните дейности.

ТЕКСТ 30: Личностите в пълно съзнание за мен, които ме познават като главен принцип на материалното проявление, на полубоговете и на всички методи за жертвоприношение, могат да ме разберат, мен – Върховната Божествена Личност, дори в мига на смъртта.

« Previous Next »