No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 10

бӣджа м сарва-бхӯтн
виддхи пртха сантанам
буддхир буддхиматм асми
теджас теджасвинм ахам

бӣджам – семето; мм – мен; сарва-бхӯтнм – на всички живи същества; виддхи – опитай се да разбереш; пртха – о, сине на Птх; сантанам – изначален, вечен; буддхи – разум; буддхи-матм – на мъдрите; асми – Аз съм; теджа – мощ; теджасвинм – на могъщите; ахам – Аз съм.

О, сине на Птх, знай че Аз съм изначалното семе на всичко съществуващо, разумът на мъдрите и величието на могъщите.

Бӣджам означава „семе“. Кш̣а е семето на всичко. Има различни живи същества – подвижни и неподвижни. Птиците, животните, хората и много други живи същества се движат, а дърветата и растенията се числят към неподвижните. Всяко същество принадлежи към една от 8 400 000 форми на живот. Някои от тях се движат, други не. Във всички случаи обаче семето на живота им е Кш̣а. Както се казва във ведическата литература (Таиттирӣя Упаниш̣ад, 3.1.1): ято в имни бхӯтни джянте – всичко произлиза от Брахман, Върховната Абсолютна Истина. Кш̣а е Пара-брахман, Върховният Дух. Брахман е безличностен, а Пара-брахман е личност. Личностният аспект включва в себе си безличностния Брахман – това е потвърдено в Бхагавад-гӣт (14.27): брахмао хи пратиш̣ххам. Следователно изначалният източник на всичко, коренът – е Кш̣а. Както коренът на дървото поддържа цялото дърво, така Кш̣а, изначалният корен на всичко, поддържа всичко в материалното проявление. Това се потвърждава във ведическата литература (Каха Упаниш̣ад, 2.2.13):

нитьо нитя̄н четанаш четаннм
еко бахӯн йо видадхти кмн

Той е главният вечен сред всички вечни. Измежду всички живи същества Той е най-висшето, Той сам поддържа живота на всички. Нищо не може да се направи без интелигентност, а Кш̣а казва, че Той е изворът на цялата интелигентност. Ако човек не е интелигентен, не може да разбере Върховния Бог, Кш̣а.

« Previous Next »