No edit permissions for Dansk

TEXT 12

ye caiva sāttvikā bhāvā
rājasās tāmasāś ca ye
matta eveti tān viddhi
na tv ahaṁ teṣu te mayi

ye — alle, som; ca — og; eva — afgjort; sāttvikāḥ — i godhed; bhāvāḥ — tilstande; rājasāḥ — i lidenskabens kvalitet; tāmasāḥ — i uvidenhedens kvalitet; ca — også; ye — alle, som; mattaḥ — fra Mig; eva — afgjort; iti — således; tān — dem; viddhi — prøv at forstå; na — ikke; tu — men; aham — Jeg; teṣu — i dem; te — de; mayi — i Mig.

Du må forstå, at alle eksistenstilstande, uanset om de er i godhed, lidenskab eller uvidenhed, manifesteres af Min energi. Jeg er på en måde alting, men Jeg er uafhængig. Jeg er ikke underlagt den materielle naturs kvaliteter, for de er tværtimod indeholdt i Mig.

FORKLARING: Alle verdens materielle aktiviteter bliver styret af den materielle naturs kvaliteter. Selv om disse materielle kvaliteter udspringer fra den Højeste Herre, Kṛṣṇa, er Han ikke underlagt dem. Man kan for eksempel blive straffet ifølge statens love, men kongen, lovgiveren, er ikke underlagt den lov. På samme måde kommer alle den materielle naturs kvaliteter – godhed, lidenskab og uvidenhed – fra den Højeste Herre, Kṛṣṇa, men Kṛṣṇa er ikke underlagt den materielle natur. Derfor er Han nirguṇa, hvilket betyder, at disse guṇaer eller kvaliteter ikke påvirker Ham, selv om de kommer fra Ham. Det er et af de særlige karaktertræk ved Bhagavān, Guddommens Højeste Personlighed.

« Previous Next »