No edit permissions for Dansk

TEXT 13

tribhir guṇa-mayair bhāvair
ebhiḥ sarvam idaṁ jagat
mohitaṁ nābhijānāti
mām ebhyaḥ param avyayam

tribhiḥ — af de tre; guṇa-mayaiḥ — som består af guṇaerne; bhāvaiḥ — af tilstandene; ebhiḥ — af alle disse; sarvam — hele; idam — dette; jagat — univers; mohitam — vildledt; na abhijānāti — kender ikke; mām — Mig; ebhyaḥ — over disse; param — den Højeste; avyayam — uudtømmelig.

Fordi hele verden vildledes af naturens tre kvaliteter [godhed, lidenskab og uvidenhed], kender verden ikke Mig, der er hævet over kvaliteterne og er uudtømmelig.

FORKLARING: Hele verden er fortryllet af den materielle naturs kvaliteter. De, der vildledes af disse tre kvaliteter, kan ikke forstå, at den Højeste Herre, Kṛṣṇa, er transcendental til den materielle natur.

Ethvert levende væsen, der står under den materielle naturs indflydelse, har en bestemt slags krop og bestemte psykologiske og biologiske aktiviteter i overensstemmelse dermed. Der er fire klasser af mennesker, der fungerer i den materielle naturs tre kvaliteter. De, der er helt i godhedens kvalitet, kaldes brāhmaṇaer. De, der er rendyrket i lidenskabens kvalitet, kaldes kṣatriyaer. De, der befinder sig i en blanding af lidenskaben og uvidenhedens kvaliteter, kaldes vaiśyaer. De, der er helt i uvidenhed, går under betegnelsen śūdraer. Og de, der er lavere end det, er enten dyr eller lever som dyr. Disse betegnelser er imidlertid ikke permanente. Hvad enten jeg er brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya eller hvad som helst, er dette liv under alle omstændigheder midlertidigt. Men selv om livet er midlertidigt, og vi ikke ved, hvad vi bliver i næste liv, danner vi under indflydelse af den illusoriske energi vores forestillinger om os selv ud fra denne kropslige livsopfattelse, og på den måde tror vi, at vi er amerikanere, indere, russere eller brāhmaṇaer, hinduer, muslimer osv. Og hvis vi bliver viklet ind i den materielle naturs kvaliteter, glemmer vi Guddommens Højeste Personlighed, der står bag disse kvaliteter. Så Herren Kṛṣṇa bemærker her, at levende væsener, der er vildledte af disse tre kvaliteter, ikke forstår, at bag den materielle baggrund står Guddommens Højeste Personlighed.

Der er mange forskellige slags levende væsener såsom mennesker, halvguder, dyr osv., og alle er de underlagt den materielle naturs indflydelse og har alle glemt den transcendentale Guddommens Personlighed. De, der er i lidenskaben og uvidenhedens kvaliteter, og selv de, der er i godhedens kvalitet, kan ikke komme tættere på den Absolutte Sandhed end til den upersonlige Brahman-opfattelse. De forvirres, når de står ansigt til ansigt med den Højeste Herres personlige aspekt, der besidder al skønhed, rigdom, viden, styrke, berømmelse og forsagelse. Når selv de, der er i godhed, ikke kan forstå, hvilket håb er der så for dem i lidenskab og uvidenhed? Kṛṣṇa-bevidsthed er transcendental til alle disse tre kvaliteter i den materielle natur, og de, der virkelig er etablerede i Kṛṣṇa-bevidsthed, er rent faktisk befriede.

« Previous Next »