No edit permissions for Eesti keel / Estonian

TEXT 15

sarvendriya-guṇābhāsaṁ
sarvendriya-vivarjitam
asaktaṁ sarva-bhṛc caiva
nirguṇaṁ guṇa-bhoktṛ ca

sarva — kõikide; indriya — meelte; guṇa — omaduste; ābhāsam — algne läte; sarva — kõik; indriya — meeled; vivarjitam — olles ilma; asaktam — ilma kiindumusteta; sarva-bhṛt — kõigi alalhoidja; ca — samuti; eva — kindlasti; nirguṇam — ilma materiaalsete omadusteta; guṇa-bhoktṛ — guṇade valitseja; ca — samuti.

Ülihing on kõikide meelte algne läte, ometigi on Ta Ise ilma meelteta. Samuti on Ta vaba kiindumustest, ehkki Ta on kõikide elusolendite alalhoidja. Ta on kõrgemal materiaalse looduse guṇadest ning samal ajal on Ta kõikide nende guṇade valitseja.

Ehkki Kõigekõrgem Jumal on elusolendi kõikide meelte allikas, ei oma Ta materiaalseid meeli nagu elusolendid. Tegelikult omavad ka individuaalsed hinged vaimseid meeli, kuid tingimustest sõltuvas elus on need kaetud materiaalsete elementidega ning seetõttu avalduvad meelelised tegevused läbi mateeria. Kõigekõrgema Jumala meeled ei ole sel moel kaetud. Tema meeled on transtsendentaalsed ning seetõttu nimetatakse neid sõnaga nirguṇa. Sõna guṇa tähistab materiaalseid omadusi, kuid Jumala meeled on vabad materiaalsest kattest. Tuleb mõista, et Tema meeled erinevad meie meeltest. Ehkki Tema on kõikide meie meeleliste tegevuste läte, on Tema meeled transtsendentaalsed ning puhtad materiaalsest saastast. Seda selgitatakse hästi „Śvetāśvatara Upaniṣadi" värsis apāṇi-pādo javano grahītā (3.19). Jumala Kõrgeimal Isiksusel pole materiaalselt saastatud käsi, kuid ometigi on Tal käed, ning nendega võtab Ta vastu kõik, mida Talle ohverdatakse. Selline on erinevus individuaalse hinge ja Ülihinge vahel. Ülihingel ei ole materiaalseid silmi, kuid Tal on silmad – kuidas muidu saaks Ta näha? Ta näeb kõike: minevikku, olevikku, tulevikku. Ta elab iga elusolendi südames ning teab, mida oleme korda saatnud minevikus, mida me teeme hetkel, olevikus, ning mis ootab meid ees tulevikus. Seda kinnitatakse ka „Bhagavad-gītās": Tema teab kõike, kuid Teda ei tea keegi. Öeldakse, et Kõigekõrgemal Jumalal pole selliseid jalgu nagu meie jalad, kuid Ta võib rännata kõikjale läbi kosmoseavaruste, sest Tal on vaimsed jalad. Teisisõnu öeldes võime järeldada, et Jumal ei ole impersonaalne. Tal on nii silmad, jalad, käed ja kõik muu, ning kuna meie oleme Kõigekõrgema Jumala lahutamatud osakesed, on meilgi kõik need kehaosad. Kuid Jumala käsi, jalgu, silmi ja meeli ei saasta materiaalne loodus.

„Bhagavad-gītā" kinnitab ka seda, et kui Jumal ilmub, siis ilmub Ta sellisena nagu Ta on, Oma sisemise energia kaudu. Materiaalne energia Teda ei saasta, sest Tema on materiaalse energia valitseja. Vedakirjanduses kinnitatakse, et kogu Tema keha on vaimne. Tema kuju on igavene ning seda nimetatakse sac-cid-ānanda-vigrahaks. Temale kuuluvad kõik jumalikud omadused. Tema on kõikide rikkuste omanik ning samuti kuulub Talle kogu energia. Tema on arukam kõige arukamast ning täis teadmisi. Need on mõningad Jumala Kõrgeima Isiksuse tunnused. Tema on kõikide elusolendite alalhoidja ning kõikide tegevuste tunnistaja. Nagu meile kinnitatakse vedalikes pühakirjades, on Kõigekõrgem Jumal alati transtsendentaalne. Ehkki me ei näe Tema pead, nägu, käsi või silmi, on Tal need olemas, ning kui me tõuseme transtsendentaalsele tasandile, siis suudame me näha Tema kuju. Oma mateeriast saastunud meelte tõttu ei suuda me hetkel Tema kuju näha. Seepärast ei suudagi impersonalistid, kes on ikka veel mateeria mõjuvallas, mõista Jumala Isiksust.

« Previous Next »