No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 15

сарвендрия-губхса
сарвендрия-виварджитам
асакта сарва-бхч чаива
ниргуа гуа-бхокт ча

сарва – от всички; индрия – сетива; гуа – от качествата; бхсам – първоначалният източник; сарва – всички; индрия – сетива; виварджитам – не притежават; асактам – без привързаност; сарва-бхт – поддръжникът на всички; ча – също; ева – несъмнено; ниргуам – без материални качества; гуа-бхокт – господар на гуите; ча – също.

Свръхдушата е първоначалният източник на всички сетива, но е без сетива. Бог е непривързан, въпреки че поддържа всички живи същества. Той е отвъд гуите на материалната природа, но в същото време е техен господар.

Върховният Бог е източник на сетивата на живите същества, но Той няма подобни материални сетива. В действителност индивидуалните души имат духовни сетива, но в обусловения живот те са покрити от материални елементи и затова дейностите на сетивата се проявяват посредством материята. Сетивата на Върховния Бог са трансцендентални и затова се наричат ниргуа. Гуа означава материално проявление, но неговите сетива са без материално покритие. Трябва да разберем, че неговите сетива не са като нашите. Въпреки че е източникът на всички наши сетивни дейности, Той има свои трансцендентални сетива, незамърсени от материята. Това е много добре обяснено в Шветшватара Упаниш̣ад (3.19), в стиха апи-пдо джавано грахӣт. Ръцете на Бога не са материално замърсени и с тях Той приема всяко жертвоприношение, което му се предлага. В това се състои разликата между обусловената душа и Свръхдушата. Той няма материални очи, но има очи – иначе как би могъл да вижда? Той вижда всичко – минало, настояще и бъдеще. Той обитава в сърцето на живото същество и знае какво сме правили в миналото, какво правим сега и какво ни очаква в бъдеще. Това се потвърждава и в Бхагавад-гӣт: „Той знае всичко, но него никой не го познава“. Казано е, че Върховният Бог няма крака като нашите, но може да пътува в пространството, защото има духовни крака. С други думи, Бог не е безличностен. Той има очи, крака, ръце и всичко останало и понеже сме частици, неразделно свързани с Върховния, ние също имаме тези неща. Но неговите ръце, крака, очи и сетива не са замърсени от материалната природа.

Бхагавад-гӣт също потвърждава, че Бог се появява такъв, какъвто е, посредством вътрешната си енергия. Той не е замърсен от материалната природа, защото е неин господар. Във ведическата литература откриваме, че въплъщението му е напълно духовно. Той има вечна форма, която се нарича сач-чид-нанда-виграха и притежава всички съвършенства. Той е владетел на всички богатства и всички енергии. Той е най-интелигентният и е изпълнен със знание. Това са някои от характерните черти на Бога, Върховната Личност. Той е поддръжникът на всички живи същества и е свидетел на всички дейности. От ведическата литература разбираме, че Върховният Бог винаги е трансцендентален. Въпреки че не може да видим главата, лицето, ръцете или нозете му, Той ги има и когато се издигнем на трансцендентална позиция, ще видим формата на Бога. Поради материално замърсените ни сетива, сега не можем да я видим. Затова имперсоналистите, които са все още под влиянието на материализма, не могат да разберат Върховната Божествена Личност.

« Previous Next »