No edit permissions for Croatian

STIH 15

sarvendriya-guṇābhāsaṁ
sarvendriya-vivarjitam
asaktaṁ sarva-bhṛc caiva
nirguṇaṁ guṇa-bhoktṛ ca


sarva – svih; indriya – osjetila; guṇa – odlika; ābhāsam – prvobitni izvor; sarva – svih; indriya – osjetila; vivarjitam – bez; asaktam – nevezan; sarva-bhṛt – održavatelj svih živih bića; ca – također; eva – zacijelo; nirguṇam – bez materijalnih odlika; guṇa-bhoktṛ – gospodar guṇaca – također.


Premda je Nad-duša prvobitni izvor svih osjetila, nema osjetila. Nije vezana, iako održava sva živa bića. Transcendentalna je prema guṇama prirode i u isto vrijeme gospodar svih guṇa materijalne prirode.


SMISAO: Premda je izvor svih osjetila živih bića, Svevišnji Gospodin nema materijalna osjetila kao živa bića. Ustvari, individualne duše imaju duhovna osjetila, ali u uvjetovanom životu njihova su osjetila prekrivena materijalnim elementima i zato se djelatnosti osjetila očituju kroz materiju. Osjetila Svevišnjega Gospodina nisu tako prekrivena. Njegova su osjetila transcendentalna i zato se nazivaju nirguṇaGuṇa se odnosi na materijalne odlike, ali Njegova osjetila nisu prekrivena materijom. Trebamo shvatiti da Njegova osjetila nisu kao naša. Premda je izvor svih naših osjetilnih djelatnosti, Svevišnji ima Svoja transcendentalna osjetila, koja nisu okaljana. To je lijepo objašnjeno u Śvetāśvatara Upaniṣadi (3.19) u stihu apāṇi-pādo javano grahītā. Svevišnja Božanska Osoba nema materijalno okaljane ruke, ali ima Svoje ruke i prihvaća svaku žrtvu koju Mu netko ponudi. To je razlika između uvjetovane duše i Nad-duše. On nema materijalne oči, ali ima oči – kako bi inače mogao vidjeti? On vidi sve – prošlost, sadašnjost i budućnost. Živi u srcu živoga bića i zna što smo činili u prošlosti, što činimo sada i što nas očekuje u budućnosti. To je potvrđeno u Bhagavad-gīti: On zna sve, ali Njega nitko ne zna. Rečeno je da Svevišnji Gospodin nema noge poput nas, ali može putovati prostorom jer ima duhovne noge. Drugim riječima, Gospodin je osoba. Ima oči, noge, ruke i sve ostalo. Budući da smo sastavni djelići Svevišnjega Gospodina i mi sve to imamo, ali Njegove ruke, noge, oči i osjetila nisu okaljani materijalnom prirodom.


Bhagavad-gītā potvrđuje da se Gospodin pojavljuje Svojom unutarnjom moći takav kakav jest. Nije okaljan materijalnom energijom, jer je njezin gospodar. Iz vedske književnosti saznajemo da je čitavo Njegovo tijelo duhovno. On ima vječni oblik koji se naziva sac-cid-ānanda-vigraha. Pun je sveg obilja i vlasnik je sveg bogatstva i sve energije. Najinteligentniji je i pun znanja. To su neki od simptoma Svevišnje Božanske Osobe. On je održavatelj svih živih bića i svjedok svih djelatnosti. Iz vedske književnosti saznajemo da je Svevišnji Gospodin uvijek transcendentalan. Iako ne vidimo Njegovu glavu, lice, ruke ili noge, On ih ima i kad se uzdignemo na transcendentalnu razinu možemo vidjeti Gospodinov oblik. Zbog materijalno okaljanih osjetila, ne možemo vidjeti Njegov oblik. Zato impersonalisti, koji se još uvijek nalaze pod materijalnim utjecajem, ne mogu shvatiti Božansku Osobu.

« Previous Next »