No edit permissions for Eesti keel / Estonian

TEXT 28

yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ
janānāṁ puṇya-karmaṇām
te dvandva-moha-nirmuktā
bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ

yeṣām — kelle; tu — aga; anta-gatam — täielikult hävitatud; pāpam — patt; janānām — inimeste; puṇya — jumalakartlik; karmaṇām — kelle varasemad teod; te — nemad; dvandva — kahesuse; moha — pettekujutelm; nirmuktāḥ — vabad; bhajante — rakendavad end pühendunud teenimisse; mām — Mulle; dṛḍha-vratāḥ — otsusekindlalt.

Oma eelmistes eludes ja praeguses elus jumalakartlikult toiminud inimesed, kelle pattude järelmõjud on täielikult hävitatud, vabanevad pettekujutelmade kahesustest ning rakendavad end otsusekindlalt Minu teenimisse.

Käesolevas värsis räägitakse inimestest, kes omavad vajalikke omadusi transtsendentaalsesse positsiooni tõusmiseks. Patuste, ateistlike, rumalate ning valelike inimeste jaoks on iha ja viha kahesusest kõrgemale tõusmine väga raske. Ainult sellised inimesed, kes on elanud religioosseid reguleerivaid printsiipe järgides, kes on toiminud jumalakartlikult ning alistanud pattude järelmõjud, saavad rakendada end pühendunud teenimisse ning tõusta seeläbi järk-järgult puhta teadmiseni Jumala Kõrgeimast Isiksusest. Siis suudavad nad järk-järgult hakata mediteerima transis Jumala Kõrgeimale Isiksusele. Selline on vaimsele tasandile tõusmise protsess ning sellele tasandile on võimalik jõuda Kṛṣṇa teadvuses puhaste pühendunutega suheldes, sest kõrgelt arenenud pühendunutega suheldes võib inimene vabaneda pettekujutelmade küüsist.

„Śrīmad-Bhāgavatamis" (5.5.2) öeldakse, et kui inimene tahab tõepoolest jõuda vabanemiseni, siis peab ta teenima pühendunuid (mahat- sevāṁ dvāram āhur vimukteḥ). Materialistliku meelestatusega inimestega suheldes on inimene aga eksistentsi pimedaimatesse osadesse viival teel (tamo-dvāraṁ yoṣitāṁ saṅgi-saṅgam). Kõik Jumala pühendunud rändavad mööda maailma vaid selleks, et vabastada tingimustest sõltuvaid hingi nende pettekujutlustest. Impersonalistid ei tea, et oma algolemusliku, Jumala teenri positsiooni unustamine on Jumala seaduste suurim rikkumine. Tunnistamata oma algolemuslikku positsiooni, ei ole võimalik mõista Jumala Isiksust või rakendada end otsusekindlalt Tema teenimisse transtsendentaalses armastuses.

« Previous Next »