No edit permissions for Eesti keel / Estonian

SEITSMES PEATÜKK

Teadmised Absoluudist

TEXT 1: Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Nüüd, oo, Pṛthā poeg, kuula, kuidas täielikult Minu teadvuses viibides, Minusse kiindunud mõistusega joogat praktiseerides, võid sa vabana kahtlustest Minust täielikud teadmised omandada.

TEXT 2: Ma selgitan sulle nüüd täielikult nii materiaalseid ilminguid käsitlevaid kui ka vaimset elu puudutavaid teadmisi. Omandades need teadmised, ei ole enam miski sulle teadmata.

TEXT 3: Paljudest tuhandetest inimestest püüdleb vaid üks täiuslikkuse poole ning vahest ainult üks täiuslikkuseni jõudnutest tunneb Mind tõeliselt.

TEXT 4: Maa, vesi, tuli, õhk, eeter, mõistus, arukus ja vale ego – kõik need kaheksa on Minu erinevad materiaalsed energiad.

TEXT 5: Lisaks nendele, oo, tugevakäeline Arjuna, eksisteerib veel ka Minu kõrgem energia, kuhu kuuluvad selle madalama, materiaalse looduse varasid kasutavad elusolendid.

TEXT 6: Kõik loodud olendid saavad alguse neist kahest loodusest. Võid olla kindel, et Mina olen kõige selles maailmas eksisteeriva, nii materiaalse kui ka vaimse, algne allikas ja hävitaja.

TEXT 7: Oo, rikkuste vallutaja, ei ole tõde, mis oleks Minust kõrgem. Kõik eksisteeriv toetub Minule nagu nöörile lükitud pärlid.

TEXT 8: Oo, Kuntī poeg, Mina olen vee maitse, Päikese ja Kuu valgus ning silp „oṁ" vedalikes mantrates. Mina olen helivibratsioon eetris ja võimekus inimestes.

TEXT 9: Mina olen maamulla algne hõng ning Mina olen tule kuumus. Mina olen elu kõiges elavas ning Mina olen kõikide askeetide askeesid.

TEXT 10: Oo, Pṛthā poeg, tea, et Mina olen kõige eksisteeriva algne seeme. Mina olen arukate arukus ja tugevate vaprus.

TEXT 11: Mina olen võimsate jõud, vaba ihast ja kirest. Oo, Bhāratate valitseja [Arjuna], Mina olen seksuaalelu, mis pole vastuolus religioossete printsiipidega.

TEXT 12: Tea, et kõik eksistentsi seisundid, nii vooruses, kires kui ka teadmatuses, on avaldunud Minu energiast. Mina olen teatud mõttes kõik, kuid samas olen Ma kõigest sõltumatu. Ma ei allu materiaalse looduse kolmele guṇale, vastupidi – need kõik asuvad Minus.

TEXT 13: Olles materiaalse looduse kolme guṇa [vooruse, kire ja teadmatuse] poolt segadusse aetud, ei tea maailm Mind, kes Ma olen kõikidest guṇadest kõrgemal seisev ja ammendamatu.

TEXT 14: Seda Minu jumalikku energiat, mis koosneb materiaalse looduse kolmest guṇast, on raske ületada, kuid nendele, kes on alistunud Minule, pole sellest kõrgemale tõusmine raske.

TEXT 15: Need uskmatud, kes on läbinisti rumalad, kes on madalaimad inimkonna seas, kelle teadmised on varastanud illusioon, ning kes omavad deemonite ateistlikku loomust, ei alistu Minule.

TEXT 16: Oo, parim Bhāratate hulgas, nelja liiki jumalakartlikud inimesed pöörduvad Minu teenimise juurde – ahastuses viibijad, rikkuse ihaldajad, uudishimulikud inimesed ning need, kes otsivad teadmisi Absoluudist.

TEXT 17: Parim nendest on see, kes omab täielikke teadmisi ning kes on hõivatud Minu pühendunud teenimisega, sest Mina olen talle väga kallis, ning tema on kallis Minule.

TEXT 18: Kõik need pühendunud on kahtlemata suuremeelsed hinged, kuid seda, kes omab Minust teadmisi, pean Ma Enda sarnaseks. Hõivates end Minu pühendunud teenimisega, jõuab ta kindlasti kõrgeima ja täiuslikuima eesmärgini – Minuni.

TEXT 19: Pärast paljusid sünde ja surmasid alistub see, kes tõepoolest omab teadmisi, Minule, teades, et Mina olen kõikide põhjuste põhjus ja kõik eksisteeriv. Selline suur hing on väga haruldane.

TEXT 20: Need, kelle arukuse on röövinud materiaalsed ihad, alistuvad pooljumalatele ning järgivad nende teenimise reegleid vastavalt oma loodusele.

TEXT 21: Ülihingena olen Ma igaühe südames. Niipea kui keegi soovib kummardada mõnd pooljumalat, teen Ma tema usu kõigutamatuks, nii, et ta saaks pühenduda just sellele jumalusele.

TEXT 22: Õnnistatud sellise usuga, püüab ta teenida teatud pooljumalat ning saavutab oma soovide täitumise. Kuid tegelikult jagan neid hüvesid talle üksnes Mina.

TEXT 23: Vähese arukusega inimesed kummardavad pooljumalaid ning nende tegevuse viljad on piiratud ja ajalikud. Need, kes kummardavad pooljumalaid, lähevad pooljumalate planeetidele, kuid Minu pühendunud jõuavad lõpuks Minu kõrgeimale planeedile.

TEXT 24: Vähese arukusega inimesed, kes ei tunne Mind täiuslikult, arvavad, et Mina, Jumala Kõrgeim Isiksus, Kṛṣṇa, olin enne impersonaalne ning olen nüüd omandanud selle isiksusliku kuju. Oma teadmiste vähesuse tõttu ei tunne nad Minu kõrgemat loodust, mis on hävimatu ja kõrgeim.

TEXT 25: Rumalatele ning vähese arukusega inimestele ei ilmuta Ma End kunagi. Nende jaoks olen Ma kaetud Oma sisemise energiaga ning seepärast ei tea nad, et Ma olen sündimatu ja eksimatu.

TEXT 26: Oo, Arjuna, Jumala Kõrgeima Isiksusena tean Ma kõike, mis on toimunud minevikus, mis toimub olevikus, ning mis saab toimuma tulevikus. Ma tunnen ka kõiki elusolendeid, kuid Mind ei tunne keegi.

TEXT 27: Oo, Bharata järglane, oo, vaenlaste alistaja, kõik elusolendid sünnivad pettekujutelmadesse, ihast ja vihast sündinud kahesustest segadusse aetuina.

TEXT 28: Oma eelmistes eludes ja praeguses elus jumalakartlikult toiminud inimesed, kelle pattude järelmõjud on täielikult hävitatud, vabanevad pettekujutelmade kahesustest ning rakendavad end otsusekindlalt Minu teenimisse.

TEXT 29: Arukad inimesed, kes püüdlevad vanadusest ja surmast vabanemise poole, otsivad varjupaika Minu pühendunud teenimises. Nad on tõesti Brahmani tasandil, sest nad teavad täielikult kõike transtsendentaalsetest tegevustest.

TEXT 30: Need, kes viibivad täielikult Minu teadvuses, kes teavad, et Mina, Kõigekõrgem Jumal, olen materiaalset avaldumist, pooljumalaid ning kõiki ohverdusi läbiv põhimõte, suudavad mõista ja tunda Mind, Jumala Kõrgeimat Isiksust, isegi oma surmahetkel.

« Previous Next »