No edit permissions for Eesti keel / Estonian

TEXT 29

jarā-maraṇa-mokṣāya
mām āśritya yatanti ye
te brahma tad viduḥ kṛtsnam
adhyātmaṁ karma cākhilam

jarā — vanadusest; maraṇa — ja surmast; mokṣāya — vabanemise eesmärgil; mām — Mind; āśritya — otsides varjupaika; yatanti — püüdlevad; ye — kõik need, kes; te — sellised inimesed; brahma — Brahman; tat — tegelikult see; viduḥ — nad teavad; kṛtsnam — kõike; adhyātmam — transtsendentaalsed; karma — tegevused; ca — samuti; akhilam — täielikult.

Arukad inimesed, kes püüdlevad vanadusest ja surmast vabanemise poole, otsivad varjupaika Minu pühendunud teenimises. Nad on tõesti Brahmani tasandil, sest nad teavad täielikult kõike transtsendentaalsetest tegevustest.

Sünnist, surmast, vanadusest ja haigustest saab rääkida vaid seoses materiaalse, mitte aga vaimse kehaga. Vaimse keha jaoks ei eksisteeri sündi, surma, vanadust ega haigusi. Seega saab vaimses kehas viibija üheks Jumala Kõrgeima Isiksuse kaaslastest, pühendudes igaveseks Jumala teenimisele ning saavutab tõelise vabanemise. Ahaṁ brahmāsmi: „Ma olen hing." Inimene peab mõistma, et ta on Brahman, vaimne hing. See, kes tegeleb pühendunud teenimisega, asub samuti sellest arusaamast lähtuva elukäsitluse tasandil, nagu kirjeldatakse käesolevas värsis. Puhtad pühendunud asetsevad transtsendentaalselt Brahmani tasandil ning nad teavad kõike transtsendentaalsetest tegevustest.

Neli kategooriat ebapuhtaid pühendunuid, kes rakendavad end Jumala transtsendentaalsesse teenimisse, saavutavad oma eesmärgi ning Kõigekõrgema Jumala armu läbi saavad nad täielikult Kṛṣṇa teadvuses viibides nautida Kõigekõrgema Jumalaga vaimset suhtlemist. Kuid need, kes kummardavad pooljumalaid, ei jõua kunagi Kõigekõrgema Jumalani Tema kõrgeimal planeedil. Ka vähem arukad Brahmanit teadvustanud inimesed ei jõua Goloka Vṛndāvana nime all tuntud kõrgeimale Kṛṣṇa planeedile. Ainult neid inimesi, kes tegutsevad Kṛṣṇa teadvuses viibides (mām āśritya), saab nimetada Brahmaniks, sest nemad püüdlevad tõepoolest Kṛṣṇa planeedile jõudmise poole. Sellistel inimestel pole Kṛṣṇa suhtes mingeid kahtlusi ning seega on nad tõepoolest Brahman.

Need, kes teenivad Jumala arcā kuju või kes mediteerivad Jumalale üksnes materiaalsetest köidikutest vabanemise nimel, teavad Jumala armust samuti Brahmani, adhibhūta jne tähendust, nii nagu Jumal seda järgmises peatükis selgitab.

« Previous Next »