No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 28

йеш̣ тв анта-гата ппа
джанн пуя-кармам
те двандва-моха-нирмукт
бхаджанте м дха-врат

йеш̣м – чиито; ту – но; анта-гатам – напълно унищожени; ппам – грях; джаннм – на личностите; пуя – благочестиво; кармам – чиито предишни дейности; те – те; двандва – от двойственост; моха – заблуда; нирмукт – освободени от; бхаджанте – заети в предано служене; мм – на мен; дха-врат – с решителност.

Личностите, вършили благочестиви дела в този и в предишни животи, напълно прекратили греховните дейности, се освобождават от двойственостите на илюзията и с решителност се заемат да ми служат.

В този стих са споменати хората, подходящи да се издигнат до трансцендентална позиция. За грешниците, атеистите, глупаците и измамниците е много трудно да преодолеят двойствеността: желание – омраза. Само хората, които през живота си са съблюдавали религиозните принципи, действали са благочестиво и са превъзмогнали греховните последици, могат да приемат преданото служене и постепенно да се издигнат до чисто знание за Върховната Божествена Личност. Тогава те ще могат да медитират в транс върху Върховния Бог. Това е методът за издигане на духовно равнище. И той е осъществим само в Кш̣а съзнание, в обществото на чисти предани, защото общуването с велики предани освобождава от илюзията.

В Шрӣмад Бхгаватам (5.5.2) се казва, ча ако някой наистина иска да се освободи, трябва да служи на преданите (махат-сев дврам хур вимукте); а този, който общува с материалисти, поема по пътя, водещ към най-мрачната област на битието (тамо-двра йош̣ит саги-сагам). Преданите на Бога пътуват по тази земя единствено за да освободят обусловените души от тяхната илюзия. Имперсоналистите не знаят, че забравата на органично присъщата им позиция като подчинени на Върховния е най-голямото нарушение на Божия закон. Докато човек не възстанови изначалната си позиция, не е възможно да разбере Върховния или да се заеме изцяло и решително с трансцендентално любовно служене.

« Previous Next »