No edit permissions for Croatian

TRINAESTO POGLAVLJE

Priroda, uživatelj i svjesnost

STIHOVI 1-2:
Arjuna reče: Dragi moj Kṛṣṇa, želim shvatiti prakṛti [prirodu], puruṣu [uživatelja], polje, poznavatelja polja, znanje i predmet znanja. Svevišnja Božanska Osoba reče: O Kuntīn sine, ovo se tijelo naziva poljem, a poznavatelj tijela poznavateljem polja.

STIH 3:
O potomče Bharate, znaj da sam Ja poznavatelj u svim tijelima. Znanje o tijelu i njegovu poznavatelju naziva se znanjem. To je Moje mišljenje.

STIH 4:
Sada ću ti ukratko opisati polje djelovanja, njegov sastav, promjene, izvor njegova stvaranja, poznavatelja polja djelovanja i njegov utjecaj. Molim te, počuj.

STIH 5:
To znanje o polju djelovanja i poznavatelju djelatnosti mudraci su izložili u raznim vedskim djelima, osobito u Vedānta-sūtri, objašnjavajući uzrok i posljedicu.

STIHOVI 6-7:
Pet velikih elemenata, lažni ego, inteligencija, neočitovano, deset osjetila i um, pet predmeta osjetila, želja, mržnja, sreća, nesreća, njihova sveukupnost, životni simptomi i uvjerenja – sve se to smatra poljem djelovanja i njegovim interakcijama.

STIHOVI 8-12:
Poniznost, odsutnost ponosa, nenasilje, snošljivost, jednostavnost, prilaženje vjerodostojnom duhovnom učitelju, čistoća, postojanost, samoovladanost, odricanje od predmeta osjetilnog zadovoljstva, odsutnost lažnog ega, opažanje bijeda rođenja, smrti, starosti i bolesti, odvojenost, nevezanost za djecu, ženu, dom i ostalo, staloženost u ugodnim i neugodnim okolnostima, neprestana neokaljana predanost Meni, težnja ka životu na osami, nevezanost za druženje s velikim brojem ljudi, shvaćanje važnosti samospoznaje i filozofska potraga za Apsolutnom Istinom – to proglašavam znanjem, a sve ostalo je neznanje.

STIH 13:
Sad ću ti objasniti predmet znanja. Tim ćeš znanjem okusiti vječnost. Brahman, duh, koji nema početka i koji je podređen Meni, leži iznad uzroka i posljedica materijalnog svijeta.

STIH 14:
Njegove ruke i noge, oči, glave, lica i uši prostiru se svuda. Na taj način Nad-duša postoji, prožimajući sve.

STIH 15:
Premda je Nad-duša prvobitni izvor svih osjetila, nema osjetila. Nije vezana, iako održava sva živa bića. Transcendentalna je prema guṇama prirode i u isto vrijeme gospodar svih guṇa materijalne prirode.

STIH 16:
Vrhovna Istina postoji izvan i unutar svih pokretnih i nepokretnih živih bića. Zbog Svoje suptilne prirode ne može se vidjeti ili spoznati materijalnim osjetilima. Premda je vrlo daleko, nalazi se u blizini svih živih bića.

STIH 17:
Premda se čini da je Nad-duša u svim živim bićima podijeljena, nikada nije podijeljena. Nad-duša je jedna. Iako održava svako živo biće, trebaš shvatiti da sve proždire i stvara.

STIH 18:
On je izvor svjetlosti svih svijetlećih nebeskih tijela. Transcendentalan je prema tami materije i nije očitovan. On je znanje, predmet znanja i cilj znanja i nalazi se u svačijem srcu.

STIH 19:
Tako sam sažeto opisao polje djelovanja [tijelo], znanje i predmet znanja. Samo Moji bhakte mogu to u potpunosti shvatiti i tako dostići Moju prirodu.

STIH 20:
Trebaš znati da materijalna priroda i živa bića nemaju početka. Njihove preobrazbe i materijalne guṇe, tvorevine su materijalne prirode.

STIH 21:
Kaže se da je priroda uzrok svih materijalnih uzroka i posljedica, dok je živo biće uzrok raznih patnji i užitaka u ovom svijetu.

STIH 22:
Zbog svoga dodira s materijalnom prirodom živo biće u materijalnoj prirodi slijedi puteve života, uživajući u tri guṇe prirode. Tako nailazi na dobro i zlo u raznim vrstama života.

STIH 23:
U ovom se tijelu nalazi još jedan, transcendentalni uživatelj. To je Gospodin, vrhovni vlasnik, koji nadgleda i odobrava i koji je poznat kao Nad-duša.

STIH 24:
Onaj tko shvati ovu filozofiju o materijalnoj prirodi, živom biću i međudjelovanju guṇa prirode sigurno će dostići oslobođenje. Neće se ponovno roditi ovdje, bez obzira na sadašnji položaj.

STIH 25:
Neki opažaju Nad-dušu u sebi meditacijom, neki njegovanjem znanja, a neki djelovanjem bez želje za plodovima.

STIH 26:
Neki, premda nisu upućeni u duhovno znanje, počinju obožavati Svevišnjeg Gospodina nakon što od drugih čuju o Njemu. Oni, zbog svoje sklonosti k slušanju autoriteta, također nadilaze put rođenja i smrti.

STIH 27:
O najbolji Bhārato, znaj da je sve što postoji, i pokretno i nepokretno, samo spoj polja djelovanja i poznavatelja polja.

STIH 28:
Onaj tko u svim tijelima pokraj duše vidi Nad-dušu i tko shvaća da ni duša ni Nad-duša u uništivom tijelu nikada ne bivaju uništene, istinski vidi.

STIH 29:
Onaj tko vidi da je Nad-duša jednako prisutna u svemu, u svakom živom biću, ne degradira se svojim umom. Tako prilazi transcendentalnom odredištu.

STIH 30:
Onaj tko može vidjeti da sve djelatnosti vrši tijelo, koje je stvorila materijalna priroda, i tko vidi da jastvo ništa ne čini, istinski vidi.

STIH 31:
Kad razboriti čovjek prestane razlikovati identitete na temelju različitih materijalnih tijela i svuda vidi živa bića, dostiže spoznaju Brahmana.

STIH 32:
Osobe koje posjeduju viziju vječnosti vide da je neuništiva duša transcendentalna i vječna, iznad guṇa prirode. O Arjuna, unatoč dodiru s materijalnim tijelom, duša ništa ne čini niti biva zapletena.

STIH 33:
Zbog svoje suptilne prirode, nebo se ni sa čim ne spaja, iako prožima sve. Slično tome, duša utemeljena u viziji Brahmana ne spaja se s tijelom, premda se u njemu nalazi.

STIH 34:
O Bharatin sine, kao što Sunce samo obasjava cijeli svemir, živo biće u tijelu obasjava čitavo tijelo svjesnošću.

STIH 35:
Oni koji očima znanja vide razliku između tijela i poznavatelja tijela i shvaćaju proces oslobađanja od robovanja materijalnoj prirodi, dostižu vrhovni cilj.

« Previous Next »