No edit permissions for Croatian

Bhagavad-gītā kakva jest


Povijesna pozadina Bhagavad-gīte

Posveta

Predgovor

Uvod

PRVO POGLAVLJE: Promatranje vojski na bojnom polju Kurukṣetri

DRUGO POGLAVLJE: Sažet pregled sadržaja Gīte

TREĆE POGLAVLJE: Karma-yoga

ČETVRTO POGLAVLJE: Transcendentalno znanje

PETO POGLAVLJE: Karma-yoga – djelovanje u svjesnosti Kṛṣṇe

ŠESTO POGLAVLJE: Dhyāna-yoga

SEDMO POGLAVLJE: Znanje o Apsolutu

OSMO POGLAVLJE: Dostizanje Svevišnjeg

DEVETO POGLAVLJE: Najpovjerljivije znanje

DESETO POGLAVLJE: Obilje Apsoluta

JEDANAESTO POGLAVLJE: Kozmički oblik

DVANAESTO POGLAVLJE: Predano služenje

TRINAESTO POGLAVLJE: Priroda, uživatelj i svjesnost

ČETRNAESTO POGLAVLJE: Tri guṇe materijalne prirode

PETNAESTO POGLAVLJE: Yoga Vrhovne Osobe

ŠESNAESTO POGLAVLJE: Božanska i demonska priroda

SEDAMNAESTO POGLAVLJE: Vrste vjere

OSAMNAESTO POGLAVLJE: Zaključak – savršenstvo odricanja

A Note About the Second Edition