No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 34

mṛtyuḥ sarva-haraś cāham
udbhavaś ca bhaviṣyatām
kīrtiḥ śrīr vāk ca nārīṇāṁ
smṛtir medhā dhṛtiḥ kṣamā

mṛtyuḥ — smrť; sarva-haraḥ — všepohlcujúca; ca — tiež; aham — som; udbhavaḥ — pôvod; ca — tiež; bhaviṣyatām — budúcich prejavení; kīrtiḥ — sláva; śrīḥ — bohatstvo alebo krása; vāk — spanilá reč; ca — tiež; nārīṇām — medzi ženami; smṛtiḥ — pamäť; medhā — inteligencia; dhṛtiḥ — vytrvalosť; kṣamā — trpezlivosť.

Som všepohlcujúca smrť, som prvotný princíp všetkého, čo sa kedy stane. Medzi ženami som sláva, šťastena, spanilá reč, pamäť, inteligencia, vytrvalosť a trpezlivosť.

Len čo sa človek narodí, začína neodvratne umierať. Smrť pohlcuje živú bytosť v každom okamihu, hoci samotnou smrťou nazývame väčšinou až posledný výdych. Smrť reprezentuje Kṛṣṇu. Čo sa týka budúcnosti, bytosti prechádzajú šiestimi základnými premenami: rodia sa, rastú, zotrvávajú, množia sa, chradnú a zanikajú. Prvou z týchto zmien je narodenie sa z matkinho lona, a tým je Kṛṣṇa. Prvá generácia dáva základ budúcim činnostiam.

Sláva, šťastena, spanilá reč, inteligencia, vytrvalosť a trpezlivosť sú ženského rodu. Ak má niekto všetky alebo niektoré z týchto vlastností, stane sa slávnym. Ak má niekto povesť spravodlivého človeka, preslávi sa. Sanskṛt je dokonalý jazyk, a preto je veľmi slávny. Ak si človek dokáže zapamätať obsah svojich štúdií, je obdarený dobrou pamäťou (smṛti). Schopnosť čítať veľa kníh, pojednávajúcich o rôznych námetoch ako aj rozumieť im a vedieť ich použiť, keď je treba, je ďalšou vznešenou vlastnosťou — inteligenciou (medhā). Schopnosť prekonať labilitu sa nazýva vytrvalosť alebo stálosť (dhṛti). Človek, ktorý je vysoko kvalifikovaný, a napriek tomu zostáva skromný a jemný a dokáže zachovať pokoj ako v zármutku, tak i v radosti, má vlastnosť, ktorá sa nazýva trpezlivosť (kṣamā).

« Previous Next »