No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 35

bṛhat-sāma tathā sāmnāṁ
gāyatrī chandasām aham
māsānāṁ mārga-śīrṣo ’ham
ṛtūnāṁ kusumākaraḥ

bṛhat-sāmaBṛhat-sāma; tathā — tiež; sāmnām — z piesní Sāma-vedy; gāyatrī — Gāyatrī; chandasām — z poézie; aham — som; māsānām — z mesiacov; mārga-śīrṣaḥ — mesiac november a december; aham — som; ṛtūnām — z ročných období; kusuma-ākaraḥ — jar.

Medzi hymnami Sāma Vedy som Bṛhat-sāma, z poézie som Gāyatrī. Z mesiacov som Mārgaśīrṣa (november-december) a z ročných období kvitnúca jar.

Kṛṣṇa už spomenul, že zo všetkých Ved je práve Sāma-Vedou. Sāma-Veda je bohatá na krásne nápevy, ospevované rôznymi polobohmi. Jednou z týchto piesní je Bṛhat-sāma, ktorá má neobyčajne krásnu melódiu a spieva sa o polnoci.

V sanskṛte sa rým a rytmus riadi určitými pravidlami na rozdiel od náhodných pravidiel modernej poézie. Gāyatrī mantra, denne odriekavaná každým kvalifikovaným brāhmaṇom, je z takejto poézie najvýznamnejšia a spomína sa aj v Śrīmad-Bhāgavatame. Keďže Gāyatrī mantra má človeku pomôcť práve v poznaní Boha, reprezentuje Najvyššieho Pána. Táto mantra je určená duchovne pokročilým ľudom, a akonáhle sa človek zdokonalí v jej spievaní, môže vstúpiť do Pánovho transcendentálneho sveta. Aby sme mohli spievať Gāyatrī mantru, musíme sa nachádzať v kvalite dobra. Vo vedskej civilizácii je Gāyatrī mantra veľmi dôležitá a je považovaná za zvukovú inkarnáciu Brahmanu. Brahmā bol prvý, kto ju obdržal, a od neho bola ďalej predávaná postupnosťou duchovných učiteľov.

Mesiace november a december sú považované za najlepšie, pretože v Indii sú to mesiace zberu úrody a ľudia sú veľmi šťastní. Jar je pochopiteľne obdobím veľmi obľúbeným, pretože nie je ani príliš teplo, ani príliš zima a kvitnú kvety. Okrem toho sa na jar konajú rôzne slávnosti oslavujúce Kṛṣṇu a Jeho zábavy. Jar sa preto považuje za najveselšiu a preto reprezentuje Najvyššieho Pána, Kṛṣṇu.

« Previous Next »