No edit permissions for Slovenian

VERZ 30

prakṛtyaiva ca karmāṇi
kriyamāṇāni sarvaśaḥ
yaḥ paśyati tathātmānam
akartāraṁ sa paśyati


prakṛtyā – od materialne narave; eva – vsekakor; ca – tudi; karmāṇi – dejavnosti; kriyamāṇāni – ki so opravljane; sarvaśaḥ – v vseh pogledih; yaḥ – vsakdo, kdor; paśyati – vidi; tathā – tudi; ātmānam – sebe; akartāram – ki ni vršilec dejanj; saḥ – on; paśyati – vidi na popoln način.


Kdor vidi, da vse dejavnosti v resnici opravlja telo, ki je stvaritev materialne narave, in da sama duša ni dejavna, resnično vidi.


Naša telesa je po navodilu Nadduše ustvarila materialna narava in nobeno dejanje telesa ni dejanje samega živega bitja. K vsem dejanjem – tako k srečenosnim kot k tistim, ki nam prinesejo nesrečo – smo prisiljeni zaradi narave svojega telesa. Toda duša s tem materialnim delovanjem ni povezana. Živo bitje dobi telo skladno s svojimi preteklimi željami. Da bi lahko ugodilo tem željam, mu je dodeljeno telo, s katerim lahko deluje na željeni način. Telo je, da se tako izrazimo, stroj, ki je ustvarjen po zamisli Vsevišnjega Gospoda, da bi lahko z njim ugodili svojim željam. Živo bitje se zaradi svojih želja znajde v raznolikih okoliščinah, v katerih uživa ali pa trpi. Kdor si pridobi tako transcendentalno razumevanje, postane odmaknjen od telesnih dejavnosti in vidi stvari take, kakršne so.

« Previous Next »