No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 30

практяива ча карми
криямни сарваша
я пашяти татхтмнам
акартра са пашяти

практя̄ – от материалната природа; ева – несъмнено; ча – също; карми – дейности; криямни – извършвани; сарваша – във всяко отношение; я – всеки, който; пашяти – вижда; татх – също; тмнам – себе си; акартрам – който не прави нищо; са – той; пашяти – вижда по съвършен начин.

Личност, която разбира, че всички дейности се извършват от тялото, създадено от материалната природа, и че себето не прави нищо, притежава съвършено виждане.

Тялото е създадено от материалната природа под ръководството на Свръхдушата и дейностите, свързани с тялото, не са дело на самото живо същество. Каквото и да върши за своето щастие или нещастие, човек е принуден да го прави поради природата на тялото си. Душата обаче няма отношение към дейностите на тялото. Видът тяло се определя от предишните желания на живото същество. За да изпълни желанията си, то получава тяло, с което да действа по съответен начин. Образно казано, тялото е машина за осъществяване на желания, проектирана от Върховния Бог. Поради желанията си попадаме в неестествена за нас позиция, за да страдаме или да се наслаждаваме. Такъв трансцендентален поглед към живото същество помага да се разграничим от телесните дейности и да видим нещата в истинската им светлина.

« Previous Next »