No edit permissions for Croatian

STIH 30

prakṛtyaiva ca karmāṇi
kriyamāṇāni sarvaśaḥ
yaḥ paśyati tathātmānam
akartāraṁ sa paśyati


prakṛtyā – materijalna priroda; eva – zacijelo; ca – također; karmāṇi – djelatnosti; kriyamāṇāni – vrši; sarvaśaḥ – u svakom pogledu; yaḥ – onaj tko; paśyati – vidi; tathā – također; ātmānam – on sam; akartāram – ne čini; saḥ – on; paśyati – vidi savršeno.


Onaj tko može vidjeti da sve djelatnosti vrši tijelo, koje je stvorila materijalna priroda, i tko vidi da jastvo ništa ne čini, istinski vidi.


SMISAO: Ovo je tijelo stvorila materijalna priroda pod nadzorom Nad-duše i nijednu tjelesnu djelatnost ne vrši živo biće. Zbog prirode tijela živo biće mora činiti ono što se od njega očekuje, bez obzira donosi li mu to sreću ili nesreću. Međutim, jastvo je odvojeno od svih tjelesnih djelatnosti. Živo je biće dobilo tijelo u skladu sa svojim bivšim željama. Da bi ispunilo svoje želje, dobiva tijelo kojim djeluje na odgovarajući način. Ustvari, tijelo je stroj za ispunjavanje želja, kojeg je napravio Svevišnji Gospodin. Zbog želja osoba biva stavljena u teške okolnosti kako bi patila ili uživala. Kad živo biće razvije ovu transcendentalnu viziju, odvaja se od tjelesnih djelatnosti. Onaj tko ima takvu viziju istinski vidi.

« Previous Next »