No edit permissions for Ukrainian

TEXT 15

арра-в-манобгір йат
карма пррабгате нара
нйййа в віпарта в
пачаіте тасйа хетава

арра—тілом; вк—мовою; манобгі—і розумом; йат—котре; карма — робота; пррабгате — починається; нара — особа; нйййам—правильне; в—або; віпартам—протилежне; в—або; пача—п’ять; ете—усі ці; тасйа—його; хетава—причина.

Ці п’ять чинників є причиною будь-яких дій, правильних і неправильних, які людина здійснює за допомогою свого тіла, розуму або мови.

Слова «правильний» і «неправильний» дуже важливі в цьому вірші. Правильні вчинки узгоджуються з настановами стр, а неправильні суперечать їм. Але в усіх випадках, робота стає довершеною тоді, коли присутні всі ці п’ять чинників.

« Previous Next »