No edit permissions for Ukrainian

TEXT 33

дгтй йай дграйате
мана-прендрійа-крій
йоґенвйабгічрій
дгті с пртга сттвік

дгтй—рішучість; йай—котрою; дграйате—людина підтримує; мана—розуму; пра—життя; індрійа—чуття; крій—діяльність; йоґена—практикою йоґи; авйабгічрій—без жодної перерви; дгті—рішучість; с—та; пртга—син Птги; сттвік—у ґуі благочестя.

О сину Птги, непохитна рішучість, котру неухильно підтримує практика йоґи, і яка таким чином контролює діяльність розуму, життєвої сили і чуттів, — є рішучістю в ґуі благочестя.

ПОЯСНЕННЯ: Йоґа — це шлях до пізнання Наддуші. Той, хто рішуче й неухильно зосереджується на Парамтмі, скеровуючи свій розум, життя й чуттєву діяльність на Всевишнього, — той діє в свідомості Кши. Така рішучість перебуває в ґуі благочестя. Дуже важливим є тут слово авйабгічрій, яке вказує, що людина, яка перебуває в свідомості Кши, ніколи не відволікається на якусь іншу діяльність.

« Previous Next »