No edit permissions for Ukrainian

TEXT 25

нха прака сарвасйа
йоґа-мй-самвта
мӯго ’йа нбгіджнті
локо мм аджам авйайам

на—не; ахам—Я; прака—виявлений; сарвасйа—для кожного; йоґа-мй—внутрішньою потенцією; самвта—покритий; мӯга—дурний; айам—цей; на—не; абгіджнті—можуть зрозуміти; лока—такі особи; мм—Мене; аджам—ненародженого; авйайам—невичерпного.

Я ніколи не виявляю Себе перед неуками та нерозсудливими. Від них Мене приховує Моя внутрішня енерґія, і тому вони не знають, що Я — ненароджений й невичерпний.

Виникає питання, чому, поки Кша перебував на Землі, кожний міг бачити Його, а зараз Кша не являє Себе всім? Насправді ж Кша не являв Себе усім. Коли Він перебував на Землі, лише окремі люди могли зрозуміти, що він — Верховний Бог-Особа. На зборах Куру, коли іупла виступив проти того, щоб Кшу було вибрано головою зборів, Бгшма став на бік Кши й оголосив Його Верховним Богом. Так само, Пави і ще декілька душ знали, що Він — Усевишній, однак, іншим було невідомо про це. Він не відкривався невіруючим та звичайним людям. Тому в Бгаґавад-ґті Кша і каже, що всі люди, за винятком його чистих відданих, вважають Його за подібного до себе. Лише Своїм відданим Він явив Себе як вмістилище всієї насолоди, а для всіх інших, позбавлених інтелекту невіруючих, Він лишався прихованим Своєю внутрішньою потенцією.

В молитвах Кунт в рмад-Бгґаватам (1.8.19) сказано, що Господа приховує ґаба йоґа-мйі, й пересічні люди не можуть пізнати Його. Про цю запону йоґа-мйі також йдеться в опанішаді (мантра 15), де відданий благає:

хірамайена птреа
сатйасйпіхіта мукгам
тат тва пӯшанн апву
сатйа-дгармйа дшайе

«О мій Господь! Ти — опертя всього всесвіту, й віддане служіння Тобі — це найвищий релігійний принцип. Тому, молю Тебе, захисти також мене. Твою трансцендентну форму застилає йоґа-мй. Цей покрив — брахмаджйоті — створює Твоя внутрішня потенція. Будь милостивим, усунь це сліпуче сяйво, яке перешкоджає мені бачити Твою сач-чід-нанда-віґраху, Твою вічну форму блаженства й знання». Верховного Бога-Особу у Його трансцендентній формі блаженства і знання приховує внутрішня потенція, брахмаджйоті, і тому менш розумні імперсоналісти не можуть бачити Всевишнього.

В рмад-Бгґаватам (10.14.7) також є така молитва Брахми: «О Верховний Боже-Особо, о Наддуше, о володарю всіх тайн, хто може виміряти Твою могутність й оцінити Твої ліли в цьому світі? Ти завжди поширюєш Себе за допомогою Своєї внутрішньої потенції, і тому ніхто не може осягти Тебе. Освічені вчені та мудреці можуть досліджувати атомну структуру матеріального світу ба й навіть інші планети, але їм не виміряти Твоєї енерґії і могутності, хоча Ти і присутній перед ними». Верховний Бог-Особа, Господь Кша, не тільки ненароджений, але Він також авйайа, невичерпний. Його вічною формою є блаженство і знання, і немає меж Його енерґіям.

« Previous Next »