No edit permissions for Slovenian

VERZ 25

nāhaṁ prakāśaḥ sarvasya
yoga-māyā-samāvṛtaḥ
mūḍho ’yaṁ nābhijānāti
loko mām ajam avyayam


na – niti; aham – Jaz; prakāśaḥ – razodet; sarvasya – vsakomur; yoga-māyā – z notranjo energijo; samāvṛtaḥ – prekrit; mūḍhaḥ – nerazumni; ayam – oni; na – ne; abhijānāti – lahko razumejo; lokaḥ – ljudje; mām – Mene; ajam – nerojenega; avyayam – neizčrpnega.


Nerazumnim se nikoli ne razodenem. Pred njimi Me zakriva Moja notranja energija, zato ne vedo, da sem nerojen in neizčrpen.


Morda kdo poreče: Zakaj se Kṛṣṇa, ki so Ga v času Njegove prisotnosti na Zemlji lahko vsi videli, ne razodene vsakomur tudi zdaj? Kṛṣṇa se v resnici ni razodel vsakomur. Ko je bil na Zemlji, je le nekaj ljudi vedelo, da je On Vsevišnja Božanska Osebnost. Ko je Śiśupāla na zboru Kurujev nasprotoval izvolitvi Kṛṣṇe za predsedujočega temu zboru, je Bhīṣma podprl Gospoda in razglasil, da je Kṛṣṇa Vsevišnja Božanska Osebnost. Pāṇḍave in še nekateri drugi so prav tako vedeli, da je Kṛṣṇa Vsevišnji, vsakomur pa to ni bilo jasno. Kṛṣṇa se ni razodel nevernikom in navadnim ljudem. Zato v Bhagavad-gīti pravi, da Ga imajo vsi razen Njegovih čistih bhakt za navadnega človeka. Samo Svojim bhaktam se je razodel kot vir vsega zadovoljstva, pred nespametnimi neverniki pa Ga je zakrivala Njegova notranja energija.


Śrīmad-Bhāgavatamu (1.8.19) je Kuntī v svojih molitvah dejala, da Gospoda prekriva zavesa yoga-māye, zaradi katere Ga navadni ljudje ne morejo prepoznati. O tem prekrivalu govori tudi Śrī Īśopaniṣad (mantra 15), kjer bhakta moli:

hiraṇmayena pātreṇa
satyasyāpihitaṁ mukham
tat tvaṁ pūṣann apāvṛṇu
satya-dharmāya dṛṣṭaye


„O Gospod, vzdržuješ cel univerzum, in kdor Ti služi z ljubeznijo in vdanostjo, se drži najvišjega načela religije. Zato Te prosim, da poskrbiš tudi zame. Tvojo transcendentalno podobo prekriva yoga-māyā. Brahmajyoti je prekrivalo iz Tvoje notranje energije. Bodi ljubezniv in odstrani ta bleščeči sijaj, zaradi katerega ne morem uzreti Tvoje sac-cid-ānanda-vigrahe, Tvoje večne podobe, polne blaženosti in vednosti.“ Gospodovo transcendentalno telo, polno blaženosti in vednosti, prekriva Gospodova notranja energija, brahmajyoti, zato nerazumni impersonalisti Gospoda ne morejo videti.


Śrīmad-Bhāgavatamu (10.14.7) najdemo tudi tole molitev, ki jo je Gospodu posvetil Brahmā: „O Vsevišnja Božanska Osebnost, o Nadduša, o gospodar vseh mističnih moči, kdo v tem svetu lahko razume Tvojo moč in Tvoje zabave? Tvoja notranja energija se nenehno širi, zato Te nihče ne more doumeti. Veliki znanstveniki in učenjaki lahko raziščejo atomsko zgradbo materialnega sveta ali pa različne planete, ne morejo pa izmeriti Tvoje energije in Tvoje moči, čeprav si navzoč pred njimi.“ Gospod Kṛṣṇa, Vsevišnja Božanska Osebnost, ni samo nerojen, temveč je tudi avyaya, neizčrpen. Njegovo večno telo je polno blaženosti in vednosti, vse Njegove energije pa so neizčrpne.

« Previous Next »