No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 25

нха пракша сарвася
йога-мя̄-самвта
мӯхо 'я нбхиджнти
локо мм аджам авяям

на – нито; ахам – Аз; пракша – се проявявам; сарвася – на всеки; йога-мя̄ – от вътрешната енергия; самвта – покрит; мӯха – глупавите; аям – тези; на – не; абхиджнти – могат да разберат; лока – личности; мм – мен; аджам – нероден; авяям – неизчерпаем.

Никога не се явявам пред глупавите и невежите. За тях съм скрит от моята вътрешна енергия и те не знаят, че Аз съм нероден и неизчерпаем.

Някой може да възрази: щом Кш̣а е бил видим за всички, когато е бил на земята, защо казваме, че не се проявява пред всички? Всъщност Той не е бил проявен за всекиго. Когато Кш̣а е бил на земята, малцина са разбирали, че Той е Бог, Върховната Личност. На събранието на династията Куру, когато Шишупла се изказал против това Кш̣а да оглави събранието, Бхӣш̣ма подкрепил Кш̣а и заявил, че Той е Върховният Бог. Павите и още неколцина са знаели, че Той е Върховният, но далеч не всички. Той не се разкривал пред обикновените, неотдадени хора. Затова в Бхагавад-гӣт Кш̣а казва, че с изключение на чистите предани всички други го считат за човек като тях. Само за своите предани Той се проявил като неизчерпаем източник на блаженство. За другите останал скрит от вътрешната си енергия.

В своите молитви в Шрӣмад Бхгаватам (1.8.19) царица Кунтӣ казва, че Бог е скрит от завесата на йога-мя̄ и затова обикновените хора не могат да го разберат. За покривалото на йога-мя̄ намираме потвърждение и в Ӣшопаниш̣ад (мантра 15), в която преданият се моли:

хирамайена птреа
сатяся̄пихита мукхам
тат тва пӯш̣анн апву
сатя-дхармя дш̣айе

„О, мой Господи, Ти поддържаш цялата Вселена и преданото служене на теб е висшият религиозен принцип. Затова те моля да поддържаш и мен. Твоята трансцендентална форма е покрита от йога-мя̄. Брахмаджьоти е покривалото на вътрешната енергия. Моля те, бъди милостив и отмести това блестящо сияние, което ми пречи да видя твоята сач-чид-нанда-виграха – вечна форма на блаженство и знание“. Бог, Върховната Личност, в трансценденталната си форма на блаженство и знание е покрит от вътрешната енергия на брахмаджьоти и поради това неинтелигентните имперсоналисти не могат да го видят.

В Шрӣмад Бхгаватам (10.14.7) има следната молитва от Брахм: „О, Господи, о, Свръхдуша, о, Господарю на всички тайни, кой може да оцени твоето могъщество и забавления в този свят? Ти постоянно разширяваш вътрешната си енергия и никой не може да те разбере. Великите учени изследват атомния състав на материалния свят и на планетите, но не са в състояние да измерят твоята енергия и мощ, въпреки че стоиш пред тях“. Върховният Бог Кш̣а е не само нероден, но и неизчерпаем (авяя). Неговата вечна форма е изпълнена с блаженство и знание, а енергиите му са неизчерпаеми.

« Previous Next »