No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 20

ахам тм гукеша
сарва-бхӯтшая-стхита
ахам диш ча мадхя ча
бхӯтнм анта ева ча

ахам – Аз съм; тм – душата; гукеша – о, Арджуна; сарва-бхӯта – на всички живи същества; шая-стхита – установена в сърцето; ахам – Аз съм; ди – първоизточникът; ча – също; мадхям – средата; ча – също; бхӯтнм – на всички живи същества; анта – краят; ева – несъмнено; ча – и.

О, Арджуна, Аз съм Свръхдушата в сърцата на всички живи същества. Аз съм началото, средата и краят на всички същества.

В този стих Арджуна е наречен Гукеша, „победил невежеството на съня“. Заспалите в мрака на невежеството не могат да разберат как Върховната Божествена Личност се проявява по различни начини в материалния и духовния свят. В този смисъл обръщението на Кш̣а към Арджуна е важно. Понеже Арджуна е над такова невежество, Божествената Личност се съгласява да му опише различните си съвършенства.

Кш̣а започва с това, че с първоначалната си експанзия Той е душата на цялото космично проявление. Преди материалното творение чрез тази експанзия Върховният Бог приема формата на пуруш̣а инкарнациите и така всичко води началото си от него. Следователно Той е тм, душата на махат-таттва – елементите на Вселената. Материалната енергия като цяло не е причината за сътворението. В действителност Мах-виш̣у влиза в махат-таттва, цялата материална енергия. Той е душата. Когато Мах-виш̣у влезе в проявените вселени, Той отново проявява себе си като Свръхдуша във всяко същество. От опит знаем, че физическото тяло на живото същество съществува поради присъствието на духовна искра. Без присъствие на духовна искра тялото не може да се развива. По същия начин материалното проявление не може да се развива, ако Върховната душа, Кш̣а, не влезе в него. Както се казва в Субла Упаниш̣адпрактй-ди-сарва-бхӯтнтар-я̄мӣ сарва-шеш̣ӣ ча нряа: Върховната Божествена Личност съществува като Свръхдуша във всички проявени вселени.

В Шрӣмад Бхгаватам има описание на трите пуруш̣а-аватри. Те са описани и в Ствата тантра. Виш̣ос ту трӣи рӯпи пуруш̣кхя̄й атхо виду – в това материално проявление Върховната Божествена Личност се разгръща в три аспекта – като Краодака-шйӣ Виш̣у, Гарбходака-шйӣ Виш̣у и Кш̣ӣродака-шйӣ Виш̣у. Мах-виш̣у, тоест, Краодака-шйӣ Виш̣у, е описан в Брахма сахит (5.47): я крарава-джале бхаджати сма йога-нидрм – Върховният Бог, Кш̣а, причината на всички причини, лежи в космичния океан като Мах-виш̣у. Така Върховната Божествена Личност е началото на тази Вселена, поддръжникът на проявленията в нея и краят на цялата енергия.

« Previous Next »