No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 27

иччх-двеш̣а-самуттхена
двандва-мохена бхрата
сарва-бхӯтни саммоха
сарге я̄нти паран-тапа

иччх – желание; двеш̣а – и омраза; самуттхена – възникнали от; двандва – от двойственост; мохена – от илюзия; бхрата – о, потомъко на Бхарата; сарва – всички; бхӯтни – живи същества; саммохам – в заблуда; сарге – когато се раждат; я̄нти – отиват; парам-тапа – о, победителю на враговете.

О, потомъко на Бхарата, о, победителю на враговете, всички живи същества се раждат в заблуда, объркани от двойственостите, които възникват от желание и омраза.

Истинската, органично присъща на живото същество позиция, е покорство пред Върховния Бог, който е чисто знание. Когато някой е заблуден и откъснат от това чисто знание, той е във властта на илюзорната енергия и не може да разбере Върховната Божествена Личност. Илюзорната енергия се проявява в двойствеността желание – омраза. Поради желанието и омразата невежият иска да стане едно с Господа и завижда на Кш̣а, че е Върховната Божествена Личност. Чистите предани, които не са замърсени от желание и омраза, разбират, че Господ Шрӣ Кш̣а се появява посредством вътрешните си енергии, докато заблудените от двойствеността и незнанието мислят, че Бог, Върховната Личност, е създаден от материални енергии. В това е трагедията им. Характерна черта на заблудените е да съществуват сред двойствености като безчестие и чест, нещастие и щастие, жена и мъж, добро и зло, удоволствие и страдание и т.н., мислейки по следния начин: „Това е моята съпруга; това е моята къща; аз съм господарят в тази къща; аз съм съпругът на тази жена“. Това са двойственостите на илюзията. Под тяхно влияние хората напълно оглупяват и не могат да разберат Върховната Божествена Личност.

« Previous Next »