No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 29

джар-мараа-мокш̣я
мм шритя ятанти йе
те брахма тад виду ктснам
адхя̄тма карма чкхилам

джар – от старост; мараа – смърт; мокш̣я – с цел освобождение; мм – мен; шритя – като приема убежище при; ятанти – усилие; йе – тези, които; те – такива личности; брахма – Брахман; тат – наистина това; виду – те знаят; ктснам – всичко; адхя̄тмам – трансцендентални; карма – дейности; ча – също; акхилам – изцяло.

Интелигентните, които полагат усилия да се освободят от старост и смърт, приемат убежище при мен, като ми служат с любов. Те са действително Брахман, защото знаят всичко за трансценденталните дейности.

Раждането, смъртта, старостта и болестите засягат материалното тяло, но не и духовното. Няма раждане, смърт, старост и болести за духовното тяло. Затова онзи, който получи духовно тяло, стане един от придружителите на Бога и му служи вечно с преданост, е наистина освободен. Аха брахмсми – Аз съм дух. Човек трябва да разбере, че е Брахман, духовна същност. Това Брахман разбиране за живота присъства също и в преданото служене, както е споменато в този стих. Чистите предани са трансцендентално установени на нивото Брахман и знаят всичко за трансценденталните дейности.

Четирите категории все още непречистили се предани, които започват своето служене, постигат съответните си цели и когато по милостта на Върховния станат напълно осъзнати за Кш̣а, наистина се наслаждават на духовно общуване с Бога. Но поклонниците на полубоговете никога не отиват при Върховния Бог на неговата висша планета. До тази планета на Кш̣а, известна като Голока Вндвана, не достигат дори осъзналите Брахман по-ниско интелигентни хора. Само личности, действащи с Кш̣а съзнание (мм шритя), имат правото да бъдат наричани Брахман, защото искрено се стремят към планетата на Кш̣а. Те нямат съмнения по отношение на Кш̣а и затова наистина са Брахман.

Тези, които обожават формата (арч) на Бога или медитират върху него само за да се освободят от материалното робство, също узнават по Божията милост същността на Брахман, адхибхӯта и т.н., както е обяснено от Господ в следващата глава.

« Previous Next »