No edit permissions for Čeština

TEXT 14

sarvam etad ṛtaṁ manye
yan māṁ vadasi keśava
na hi te bhagavan vyaktiṁ
vidur devā na dānavāḥ

sarvam — všechnu; etat — tuto; ṛtam — pravdu; manye — přijímám; yat — kterou; mām — mně; vadasi — říkáš; keśava — ó Kṛṣṇo; na — nikdy; hi — jistě; te — Tvoje; bhagavan — ó Osobnosti Božství; vyaktim — projevení; viduḥ — mohou znát; devāḥ — polobozi; na — ani; dānavāḥ — démoni.

Ó Kṛṣṇo, bez výhrad přijímám vše, co jsi mi řekl, za pravdivé. Ó Pane, ani polobozi, ani démoni nemohou poznat Tvou osobnost.

Arjuna potvrzuje, že lidé bez víry a s démonskou povahou nemohou Kṛṣṇu poznat. Neznají Ho ani polobozi, natož pak takzvaní učenci dnešního světa. Milostí Nejvyššího Pána Arjuna pochopil, že Nejvyšší Pravda je Kṛṣṇa a že Kṛṣṇa je dokonalý. Je tedy třeba kráčet cestou Arjuny, který se stal pověřenou autoritou na Bhagavad-gītu. Ve čtvrté kapitole stojí, že učednická posloupnost (paramparā) umožňující pochopení Bhagavad-gīty byla ztracena, a proto ji Kṛṣṇa obnovil skrze Arjunu, jehož považoval za svého důvěrného přítele a velkého oddaného. Bhagavad-gītu je tedy třeba chápat prostřednictvím systému paramparā, jak jsme uvedli v našem Úvodu k této Gītopaniṣadě. Když paramparā zanikla, Arjuna byl vyvolen, aby ji zase oživil. Všichni bychom měli následovat příklad Arjuny, který přijímá za své vše, co Kṛṣṇa říká; jedině pak budeme moci pochopit podstatu Bhagavad-gīty a jedině pak pochopíme, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství.

« Previous Next »