No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 14

сарвам етад та манйе
ян м вадаси кешава
на хи те бхагаван вякти
видур дев на днав

сарвам – цялата; етат – тази; там – истина; манйе – аз приемам; ят – която; мм – на мен; вадаси – Ти казваш; кешава – о, Кш̣а; на – никога; хи – несъмнено; те – твоето; бхагаван – о, Божествена Личност; вяктим – откровение; виду – могат да научат; дев – полубоговете; на – нито; днав – демоните.

О, Кш̣а, напълно приемам за истина всичко, което ми каза. Нито полубоговете, нито демоните, о, Господи, могат да разберат твоята личност.

Тук Арджуна потвърждава, че невярващите и демоничните по природа не могат да разберат Кш̣а. Дори полубоговете не познават Кш̣а, а какво да говорим за т.нар. учени в съвременния свят. По милостта на Бога Арджуна разбира, че Кш̣а е съвършеният и Върховната Истина. Трябва да следваме пътя на Арджуна. Той приема авторитета на Бхагавад-гӣт. Както се каза в четвърта глава, парампар системата на ученическата приемственост за разбиране на Бхагавад-гӣт е била прекъсната. И Кш̣а възстановява тази ученическа приемственост с Арджуна, защото го приема за свой близък приятел и велик предан. Вече споменахме в нашето Въведение към Гӣтопаниш̣ад, че Бхагавад-гӣт трябва да бъде разбрана в парампар системата. Когато парампар системата била прекъсната, Арджуна бил избран да я възстанови. Нека следваме примера на Арджуна, като приемем казаното от Кш̣а. Така ще разберем същността на Бхагавад-гӣт и само така ще можем да разберем, че Кш̣а е Върховната Божествена Личност.

« Previous Next »