No edit permissions for Čeština

TEXT 33

akṣarāṇām a-kāro ’smi
dvandvaḥ sāmāsikasya ca
aham evākṣayaḥ kālo
dhātāhaṁ viśvato-mukhaḥ

akṣarāṇām — z písmen; a-kāraḥ — první písmeno; asmi — jsem; dvandvaḥ — párová složenina; sāmāsikasya — ze složených slov; ca — a; aham — Já jsem; eva — jistě; akṣayaḥ — věčný; kālaḥ — čas; dhātā — stvořitel; aham — Já jsem; viśvataḥ-mukhaḥ — Brahmā.

Z písmen jsem písmeno A a ze složených slov jsem párová složenina. Jsem také nevyčerpatelný čas a ze stvořitelů jsem Brahmā.

Védská literatura začíná A-kārou, prvním písmenem sanskrtské abecedy. Bez a-kāry by nic nezaznělo; proto je základem zvuku. V sanskrtu je také mnoho složených slov, z nichž párová složenina — jako například rāma-kṛṣṇa — má název dvandva. V této složenině jsou slova rāma a kṛṣṇa ve stejném tvaru, a proto se nazývá párová.

Z ničících činitelů je vrcholným čas, neboť zničí všechno. Čas zastupuje Kṛṣṇu; v danou dobu vypukne velký požár a celý vesmírný projev bude zničen.

Among the living entities who are creators, Brahmā, who has four heads, is the chief. Therefore he is a representative of the Supreme Lord, Kṛṣṇa.

« Previous Next »