No edit permissions for Croatian

STIH 33

akṣarāṇām a-kāro ’smi
dvandvaḥ sāmāsikasya ca
aham evākṣayaḥ kālo
dhātāhaṁ viśvato-mukhaḥ


akṣarāṇām – među slovima; a-kāraḥ – prvo slovo; asmi – Ja sam; dvandvaḥ – dvopojmovna složenica; sāmāsikasya – među složenicama; ca – i; aham – Ja sam; eva – zacijelo; akṣayaḥ – vječno; kālaḥ – vrijeme; dhātā – stvoritelj; aham – Ja sam; viśvataḥ-mukhaḥ – Brahmā.


Među slovima sam slovo A, a među složenim riječima dvopojmovna složenica. Ja sam neiscrpno vrijeme, a među stvoriteljima sam Brahmā.


SMISAO: A-kāra, prvo slovo sanskritskog pisma, predstavlja početak vedske književnosti. Ništa se ne može izgovoriti bez a-kāre. Stoga je ona početak zvuka. U sanskritu ima mnogo složenih riječi, a dvopojmovna složenica, kao rāma-kṛṣṇa, naziva se dvandva. U ovoj složenici riječi rāma kṛṣṇa imaju isti oblik i zato se složenica naziva dvopojmovnom.


Među svim vrstama ubojica vrijeme je konačan ubojica, jer ubija sve. Vrijeme je predstavnik Kṛṣṇe, jer će se nakon određena vremena pojaviti velika vatra i sve će biti uništeno.


Među živim bićima na položaju stvoritelja, najistaknutiji je Brahmā s četiri glave. Zato predstavlja Svevišnjega Gospodina, Kṛṣṇu.

« Previous Next »