No edit permissions for Slovenian

VERZ 33

akṣarāṇām a-kāro ’smi
dvandvaḥ sāmāsikasya ca
aham evākṣayaḥ kālo
dhātāhaṁ viśvato-mukhaḥ


akṣarāṇām – med črkami; a-kāraḥ – prva črka; asmi – sem; dvandvaḥ – dvodelna beseda; sāmāsikasya – med sklopi; ca – in; aham – Jaz; eva – vsekakor; akṣayaḥ – večni; kālaḥ – čas; dhātā – stvarnik; aham – Jaz; viśvataḥ-mukhaḥ – Brahmā.


Med črkami sem črka A, med sklopi pa dvojni sklop. Sem tudi neskončni čas, med stvarniki pa sem Brahmā.


A-kāra, prva črka sanskrtske abecede, je začetek vedske književnosti. Brez a-kāre ni mogoče izgovoriti ničesar, zato pravimo, da je a-kāra začetek zvoka. V sanskrtu je veliko sklopov, med katerimi se dvojni sklopi, kakršen je rāma-kṛṣṇa, imenujejo dvandva. V tem sklopu imata besedi rāma in kṛṣṇa isto slovnično obliko, zato se sklop imenuje dvojen.


Največji med uničevalci je čas, ki uniči vse. Čas predstavlja Kṛṣṇo, kajti po določenem času bo izbruhnil velik požar, v katerem bo vse uničeno.


Med živimi bitji, katera ustvarjajo, je glavni štiriglavi Brahmā, ki zato predstavlja Vsevišnjega Gospoda, Kṛṣṇo.

« Previous Next »