No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 33

акш̣арм а-кро 'сми
двандва смсикася ча
ахам евкш̣ая кло
дхтха вишвато-мукха

акш̣арм – от буквите; а-кра – първата буква; асми – Аз съм; двандва – състояща се от две части; смсикася – от сложните думи; ча – и; ахам – Аз съм; ева – несъмнено; акш̣ая – вечното; кла – време; дхт – творецът; ахам – Аз съм; вишвата-мукха – Брахм.

От буквите Аз съм А, а сред сложните думи Аз съм двусъставната. Аз съм също вечното време, а от създателите съм Брахм.

А-кра, първата буква от санскритската азбука, е началото на ведическата литература. Без А-кра нищо не може да се произнесе. Следователно тя е началото на звука. В санскритския език има множество сложни думи, сред които двусъставните, като рма-кш̣а, се наричат двандва. В тази сложна дума съставките рма и кш̣а имат една и съща форма, затова думата се нарича двусъставна.

Сред всички унищожители главният е времето, то унищожава всичко. Времето е представител на Кш̣а, защото в определен момент всичко ще бъде унищожено в огромен пожар.

Сред живите същества, които творят, четириглавият Брахм е главният. Ето защо той е представител на Върховния Бог, Кш̣а.

« Previous Next »