No edit permissions for Čeština

TEXT 32

anāditvān nirguṇatvāt
paramātmāyam avyayaḥ
śarīra-stho ’pi kaunteya
na karoti na lipyate

anāditvāt — vzhledem k věčnosti; nirguṇatvāt — jelikož je transcendentální; parama — nad hmotnou přírodou; ātmā — duše; ayam — tato; avyayaḥ — nevyčerpatelné povahy; śarīra-sthaḥ — dlící v těle; api — ačkoliv; kaunteya — ó synu Kuntī; na karoti — nikdy nic nedělá; na lipyate — ani není zapletena.

Ó Arjuno! Ti, kdo mají vizi věčnosti, vidí, že nezahubitelná duše je transcendentální, věčná a nad kvalitami přírody. Ačkoliv je ve styku s hmotným tělem, přesto nic nedělá ani není zapletena.

Jelikož se narodilo hmotné tělo, vypadá to, že živá bytost se rodí. Ve skutečnosti je však věčná. Nerodí se, a přestože je v hmotném těle, je věčná a transcendentální, a nemůže být tedy zničena. Svou povahou je plná blaženosti. Neúčastní se žádného hmotného jednání, a proto jí činnosti probíhající následkem jejího styku s hmotnými těly nezpůsobují zapletení.

« Previous Next »