No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 32

anāditvān nirguṇatvāt
paramātmāyam avyayaḥ
śarīra-stho ’pi kaunteya
na karoti na lipyate

anāditvāt — následkom večnosti; nirguṇatvāt — pretože je transcendentálna; parama — mimo hmotnej prírody; ātmā — duch; ayam — tento; avyayaḥ — nevyčerpateľný; śarīra-sthaḥ — bdie v tele; api — hoci; kaunteya — ó, syn Kuntī; na karoti — nikdy nič nekoná; na lipyate — ani nie je zapletená.

Taký človek vidí, že nezničiteľná duša je transcendentálna, večná a mimo kvalít hmotnej prírody. Ó, Arjuna, napriek styku s hmotným telom, duša nič nekoná a ani nie je zapletená.

Na prvý pohľad sa zdá, akoby sa živá bytosť narodila, pretože sa narodilo hmotné telo, no v skutočnosti je večná. Nerodí sa, a aj keď sa nachádza v hmotnom tele, je večná a transcendentálna. Preto nemôže byť nikdy zničená a svojou povahou je plná blaženosti. Nikdy nekoná hmotne, a preto sa nikdy nezapletie do činností, ktoré sa objavujú v styku s hmotnými telami.

« Previous Next »