No edit permissions for Polish

TEKST 32

anāditvān nirguṇatvāt
paramātmāyam avyayaḥ
śarīra-stho ’pi kaunteya
na karoti na lipyate

anāditvāt – dzięki wieczności; nirguṇatvāt – dzięki temu, że jest transcendentalna; parama – poza naturą materialną; ātmā – dusza; ayam – ta; avyayaḥ – niewyczerpana; śarīra-sthaḥ – przebywając w ciele; api – chociaż; kaunteya – O synu Kuntī; na karoti – nigdy nie robi niczego; na lipyate – ani nie jest uwikłana.


Posiadając taką wizję wieczności może on dostrzec, iż niezniszczalna dusza jest transcendentalna, wieczna i poza siłami natury materialnej. Pomimo kontaktu z materialnym ciałem, o Arjuno, dusza nigdy nie wykonuje żadnej pracy, ani nie zostaje uwikłana.


ZNACZENIE:
 
Żywa istota zdaje się rodzić, ponieważ rodzi się jej ciało materialne, ale w rzeczywistości jest ona wieczna. Nie rodzi się ona i pomimo tego, że przebywa w ciele materialnym, jest transcendentalna i wieczna. Nie może więc ulec zniszczeniu. Z natury jest ona pełna szczęścia. Nie angażuje się w żadne czynności materialne. Zatem nie wiążą jej czynności spełniane na skutek kontaktu z ciałem materialnym.

« Previous Next »