No edit permissions for Dansk

TEXT 4

tat kṣetraṁ yac ca yādṛk ca
yad-vikāri yataś ca yat
sa ca yo yat-prabhāvaś ca
tat samāsena me śṛṇu

tat — dette; kṣetram — handlingsfelt; yat — hvad; ca — også; yādṛk — hvad det består af; ca — også; yat — har hvilke; vikāri — forandringer; yataḥ — hvorfra; ca — også; yat — hvad; saḥ — han; ca — også; yaḥ — som; yat — har hvilken; prabhāvaḥ — indflydelse; ca — også; tat — dette; samāsena — i korthed; me — fra Mig; śṛṇu — hør blot.

Lyt nu til Min kortfattede beskrivelse af dette handlingsfelt, og hvad det består af, hvilke forandringer det gennemgår, hvorfra det kommer, hvem handlingsfeltets kender er, og hvilken indflydelse han har.

FORKLARING: Herren beskriver nu handlingsfeltet og handlingsfeltets kendere i deres naturlige positioner. Man er nødt til at vide, hvad denne krop består af, hvilke materialer den er lavet af, under hvis kontrol den fungerer, hvordan forandringer finder sted, hvorfra forandringerne kommer, hvad årsagerne er, hvad grundene er, hvad det endelige mål er for den individuelle sjæl, og hvad den individuelle sjæls virkelige form er. Man skal også kende forskellen på den individuelle sjæl og Oversjælen og deres forskellige indflydelser, deres potentialer osv. Man behøver blot at forstå denne Bhagavad-gītā direkte fra Guddommens Højeste Personligheds forklaring, og alt dette vil blive klart. Men man skal passe på med at tro, at Guddommens Højeste Personlighed i hver enkelt krop er den samme som den individuelle sjæl eller jīvaen. Dette er noget i retning af at ligestille den kraftfulde med den kraftesløse.

« Previous Next »