No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 4

tat kṣetraṁ yac ca yādṛk ca
yad-vikāri yataś ca yat
sa ca yo yat-prabhāvaś ca
tat samāsena me śṛṇu

tat — to; kṣetram — pole pôsobnosti; yat — ktoré; ca — tiež; yādṛk — také, aké je; ca — aj; yat — čo má; vikāri — zmeny; yataḥ — odkiaľ; ca — a; yat — kto; saḥ — on; ca — aj; yaḥ — kto; yat — má; prabhāvaḥ — vplyv; ca — a; tat — to; samāsena — v krátkosti; me — odo Mňa; śṛṇu — čuj.

Vypočuj si teraz, prosím, čo ti v krátkosti poviem o poli pôsobnosti, o jeho povahe, o tom, ako sa mení, odkiaľ pochádza, kto je jeho znalcom a aké sú jeho účinky.

V tejto śloke Pán popisuje povahu poľa pôsobnosti a jeho znalca. Človek by mal vedieť, čo je telo, z akých látok sa skladá, kto ho ovláda, akými zmenami prechádza, odkiaľ tieto zmeny pochádzajú, aké sú ich príčiny, aký je najvyšší cieľ individuálnej duše a aká je jej skutočná povaha. Každý by mal poznať rozdiel medzi individuálnou dušou a Naddušou, ich odlišný potenciál a vplyv apod. Všetko nám bude jasné, ak pochopíme Bhagavad-gītu priamo z opisu Najvyššej Božskej Osobnosti. Musíme si však dávať pozor, aby sme si neplietli Najvyššiu Božskú Osobnosť sídliacu v tele každého s jīvou, individuálnou dušou. Bolo by to to isté, ako keby sme chceli postaviť na jednu úroveň mocného s bezmocným.

« Previous Next »