No edit permissions for Čeština

TEXT 4

tat kṣetraṁ yac ca yādṛk ca
yad-vikāri yataś ca yat
sa ca yo yat-prabhāvaś ca
tat samāsena me śṛṇu

tat — toto; kṣetram — pole působnosti; yat — co; ca — také; yādṛk — tak, jak je; ca — také; yat — mající jaké; vikāri — změny; yataḥ — odkud; ca — také; yat — které; saḥ — on; ca — také; yaḥ — kdo; yat — mající jaký; prabhāvaḥ — vliv; ca — také; tat — to; samāsena — ve stručnosti; me — ode Mě; śṛṇu — poznej.

Nyní si prosím ode Mě vyslechni stručný popis tohoto pole působnosti, jaká je jeho povaha, jaké u něho nastávají změny, odkud pochází, kdo je oním znalcem pole a jaký má vliv.

Pán popisuje pole působnosti a znalce pole v jejich základním postavení. Člověk musí znát povahu tohoto těla, složky, ze kterých je vytvořeno, pod čí vládou jedná, jak u něho dochází ke změnám, odkud tyto změny přicházejí, jaké jsou jejich příčiny, co je vrcholným cílem individuální duše a jaká je její skutečná podoba. Má znát také rozdíl mezi individuální duší a Nadduší, jejich různé vlivy, možnosti a tak dále. To vše se mu vyjasní, když pochopí Bhagavad-gītu přímo z popisu, který podává Nejvyšší Osobnost Božství. Musí si však dát pozor, aby Nejvyšší Osobnost Božství setrvávající v každém těle neztotožňoval s individuální duší, jīvou. To je podobné jako stavět na stejnou úroveň mohoucí a nemohoucí osobu.

« Previous Next »