No edit permissions for Slovenian

VERZ 4

tat kṣetraṁ yac ca yādṛk ca
yad-vikāri yataś ca yat
sa ca yo yat-prabhāvaś ca
tat samāsena me śṛṇu


tat – to; kṣetram – polje delovanja; yat – kaj; ca – tudi; yādṛk – kakršno je; ca – tudi; yat – katere; vikāri – spremembe; yataḥ – od kod; ca – tudi; yat – kaj; saḥ – on; ca – tudi; yaḥ – kateri; yat – kakšen; prabhāvaḥ – vpliv; ca – tudi; tat – to; samāsena – na kratko; me – od Mene; śṛṇu – razumi.


Zdaj ti bom na kratko opisal polje delovanja, njegovo sestavo, spremembe, katerim je podložno, in njegov izvor ter ti pojasnil, kdo je poznavalec polja delovanja in kako vpliva nanj. Prosim te, prisluhni.


Gospod bo Arjuni opisal naravo polja delovanja in njegovega poznavalca. Človek bi moral poznati ustroj materialnega telesa, vedeti, katere snovi ga sestavljajo, pa tudi pod čigavim nadzorom deluje, kako se spreminja, od kod prihajajo spremembe, kateri so vzroki zanje, kaj je končni cilj individualne duše in kakšna je njena prava narava. Poznati bi moral tudi razliko med individualno dušo in Naddušo, njune vplive na polje delovanja, njune zmožnosti itd. Vse to spoznamo, če razumemo Bhagavad-gīto, kot jo podaja Vsevišnja Božanska Osebnost. Paziti pa moramo, da Vsevišnjega Gospoda, ki prebiva v vsakem telesu, ne poistimo z individualno dušo, jīvo. To je, kakor bi enačili mogočnega in nemočnega.

« Previous Next »