No edit permissions for Dansk

TEXT 16

catur-vidhā bhajante māṁ
janāḥ su-kṛtino ’rjuna
ārto jijñāsur arthārthī
jñānī ca bharatarṣabha

catuḥ-vidhāḥ — fire slags; bhajante — yder tjenester; mām — til Mig; janāḥ — personer; su-kṛtinaḥ — de, der er fromme; arjuna — O Arjuna; ārtaḥ — den lidende; jijñāsuḥ — den nysgerrige; artha-arthī — den, der ønsker materiel vinding; jñānī — den, der forstår tingene, som de er; ca — også; bharata-ṛṣabha — O du store blandt Bharatas efterkommere.

O du Bharata-slægtens bedste, fire slags fromme mennesker begynder at yde Mig hengiven tjeneste: Den, der lider, den, der begærer rigdom, den nysgerrige og den, der søger efter viden om det Absolutte.

FORKLARING: I modsætning til slynglerne er dette dem, der følger skrifternes faste principper. De kaldes sukṛtinaḥ eller dem, der adlyder skrifternes regler og forskrifter, overholder de moralske og sociale love og har mere eller mindre hengivet sig til den Højeste Herre. Af disse er der fire klasser af mennesker: De, der af og til lider nød, de, der har brug for penge, de, der somme tider er nysgerrige, og endelig de, der nogle gange søger efter viden om den Absolutte Sandhed. Disse mennesker vender sig mod den Højeste Herre under forskellige omstændigheder for at gøre hengiven tjeneste. De er ikke rene hengivne, for de tragter efter et eller andet til gengæld for deres hengivne tjeneste. Ren hengiven tjeneste er helt fri for motiver og ønsker om materiel vinding. Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.1.11) definerer ren hengivenhed således:

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā

“Man skal velvilligt yde transcendental kærlighedstjeneste til den Højeste Herre, Kṛṣṇa, uden ønske om materielt udbytte eller vinding igennem frugtstræbende handlinger eller filosofisk spekulation. Det kaldes ren hengiven tjeneste.”

Når disse fire slags mennesker kommer til den Højeste Herre for at gøre hengiven tjeneste og er blevet helt renset gennem omgang med en ren hengiven, bliver de også rene hengivne. Hvad slynglerne angår, er hengiven tjeneste en meget vanskelig ting for dem, for deres liv er selviske, uregulerede og blottede for åndelige mål. Men selv nogle af dem kan også blive rene hengivne, hvis de er så heldige at komme i kontakt med en ren hengiven.

De, der altid er travlt optaget af frugtstræbende handlinger, kommer til Herren i materiel nød, hvor de på det tidspunkt omgås med rene hengivne og i deres nød selv bliver Herrens hengivne. De, der slet og ret er frustrerede, kommer også somme tider for at være sammen med rene hengivne og bliver nysgerrige efter at vide noget om Gud. Når de tørre filosoffer på samme måde er blevet frustreret på alle andre kundskabsområder, får de af og til lyst til at lære noget om Gud og kommer til den Højeste Herre for at gøre hengiven tjeneste. På den måde overskrider de kundskaben om den upersonlige Brahman og den lokaliserede Paramātmā og kommer til den personlige opfattelse af Guddommen ved den Højeste Herre eller Hans rene hengivnes nåde. Alt i alt bliver de selv rene hengivne, når de, der lider, de nysgerrige, de, der søger viden, og de, der har behov for penge, bliver fri for alle materielle ønsker, og når de til fulde forstår, at materiel belønning intet har at gøre med åndeligt fremskridt. Så længe de ikke er nået til dette rensede stadie, vil hengivne i Herrens transcendentale tjeneste være besmittede af frugtstræbende handlinger, søgen efter verdslig viden osv. Man bliver nødt til at hæve sig over alt dette, før man kan komme til niveauet af ren hengiven tjeneste.

« Previous Next »