No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 16

чатур-видх бхаджанте м
джан су-ктино 'рджуна
рто джигя̄сур артхртхӣ
гя̄нӣ ча бхаратарш̣абха

чату-видх – четири вида; бхаджанте – отдават служене; мм – на мен; джан – личности; су-ктина – които са благочестиви; арджуна – О, Арджуна; рта – притесненият; джигя̄су – любознателният; артха-артхӣ – който желае материална изгода; гя̄нӣ – който познава нещата такива, каквито са; ча – също; бхарата-ш̣абха – о, велики сред потомците на Бхарата.

О, най-добър сред всички Бхрати, четири вида благочестиви хора започват да ми служат предано – нещастните, желаещите богатство, любознателните и търсещите знание за Абсолюта.

За разлика от безбожниците личностите, описани тук, са привърженици на регулиращите принципи, изложени в писанията; те се наричат суктина – тези, които спазват правилата на писанията, моралните и социалните закони, и са малко или много предани на Върховния Бог. Сред тях има четири групи: такива, които понякога са нещастни; такива, които се нуждаят от пари; такива, които понякога са любознателни; и такива, които понякога търсят знание за Абсолютната Истина. Поради различни причини тези хора се обръщат към Бога, за да му служат. Те не са чисти предани, защото в замяна на преданото си служене искат да се изпълни някакво тяхно желание. Чистото предано служене е освободено от стремежи и желания за материална изгода. Бхакти-расмта синдху (1.1.11) дава определение на чистата преданост:

аня̄бхилш̣ит-шӯня
гя̄на-кармди-анвтам
нукӯлйена кш̣ну-
шӣлана бхактир уттам

„Човек трябва да отдава трансцендентално любовно служене на Върховния Бог Кш̣а благосклонно и без желание за материална изгода, без стремеж към печалба от плодоносни дейности, без умозрително философстване. Това се нарича чисто предано служене“.

Когато тези четири групи хора се обръщат към Върховния, за да му служат предано, и напълно се пречистят в резултат на общуването си с чист предан, те също стават чисти предани. Що се отнася до безбожниците, за тях преданото служене е много трудно, защото водят егоистичен и хаотичен живот, без духовни цели. Но ако някои от тях по случайност влязат в досег с чист предан, също стават чисти предани.

Хората, заети с кармични дейности, идват при Бога заради материални нещастия и ако общуват с чисти предани, в страданието си те стават предани на Бога. Тези, които са неудовлетворени, понякога също общуват с чисти предани и пожелават да узнаят кой е Богът. По същия начин, когато сухите философи се разочароват във всяка област на познанието, понякога пожелават да научат за Бога и започват да му служат с преданост. Така те успяват да се издигнат над знанието за безличностния Брахман и локализираната Парамтм и по милостта на Върховния или негов чист предан достигат разбирането, че Бог е личност. И така, когато страдащите, любопитните, търсещите знание и нуждаещите се от пари се освободят от всички материални желания и разберат, че материалното възнаграждение няма нищо общо с духовното усъвършенстване, те стават чисти предани. Докато не се достигне такова пречистено ниво, трансценденталното служене на Бога е все още замърсено от плодоносни дейности, от търсене на знание и т.н. Необходимо е човек да се издигне над всичко това, за да достигне чисто предано служене.

« Previous Next »