No edit permissions for Dansk

TEXT 2

jñānaṁ te ’haṁ sa-vijñānam
idaṁ vakṣyāmy aśeṣataḥ
yaj jñātvā neha bhūyo ’nyaj
jñātavyam avaśiṣyate

jñānam — den fænomenale viden; te — til dig; aham — Jeg; sa — med; vijñānam — numinøs viden; idam — denne; vakṣyāmi — vil forklare; aśeṣataḥ — til fulde; yat — hvilket; jñātvā — efter at have forstået; na — ikke; iha — i denne verden; bhūyaḥ — yderligere; anyat — noget andet; jñātavyam — som kan vides; avaśiṣyate — forbliver.

Jeg skal nu til fulde forklare denne viden for dig, både den fænomenale og den numinøse. Når du ved dette, er der intet mere for dig at vide.

FORKLARING: Fuldstændig viden omfatter viden om den fænomenale verden, bevidstheden bag den og kilden til dem begge. Dét er transcendental viden. Herren vil gerne forklare det ovennævnte kundskabssystem, fordi Arjuna er Kṛṣṇas fortrolige hengivne og Hans ven. I begyndelsen af kapitel 4 blev denne forklaring givet af Herren, og her bliver det bekræftet igen: Fuldstændig viden kan kun fås fra Herrens hengivne, der kommer i en discipelrække direkte fra Herren. Man skal derfor være intelligent nok til at forstå, hvor al viden kommer fra, og hvem der er alle årsagers årsag og den eneste genstand for meditation i alle former for yoga. Når man kender alle årsagers årsag, bliver alt, der kan vides, forståeligt, og intet forbliver ukendt. Ifølge Vedaerne (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.3), kasminn u bhagavo vijñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavati.

« Previous Next »