No edit permissions for Eesti keel / Estonian

TEXT 2

jñānaṁ te ’haṁ sa-vijñānam
idaṁ vakṣyāmy aśeṣataḥ
yaj jñātvā neha bhūyo ’nyaj
jñātavyam avaśiṣyate

jñānam — materiaalseid teadmisi; te — sulle; aham — Mina; sa — koos; vijñānam — vaimseid teadmisi; idam — seda; vakṣyāmi — selgitan; aśeṣataḥ — täielikult; yat — mida; jñātvā — teades; na — ei; iha — selles maailmas; bhūyaḥ — edasi; anyat — midagi rohkemat; jñātavyam — teatavat; avaśiṣyate — jääb.

Ma selgitan sulle nüüd täielikult nii materiaalseid ilminguid käsitlevaid kui ka vaimset elu puudutavaid teadmisi. Omandades need teadmised, ei ole enam miski sulle teadmata.

Täielikud teadmised hõlmavad teadmisi nähtavast maailmast, vaimust selle taga ja nende mõlema allikast. Need on transtsendentaalsed teadmised. Jumal tahab selgitada eespool nimetatud teadmiste süsteemi, sest Arjuna on Kṛṣṇa usaldusväärne pühendunu ja sõber. Neljanda peatüki alguses lausus Jumal, et täiuslike teadmisteni saab jõuda üksnes Jumala pühendunu, kes asub otseselt Jumalast Endast algavas õpilasjärgnevusahelas, ning siin kinnitab Ta sedasama veel kord. Seepärast tuleb olla piisavalt arukas, et mõista, kes on kõikide teadmiste allikas, kõikide põhjuste põhjus ning kõikide joogasüsteemide praktiseerijate meditatsioonide ainus objekt. Kui inimene omandab teadmised kõikide põhjuste algpõhjusest, siis ei jää talle midagi teadmatuks – ta teab kõike, mida on võimalik teada. „Vedades" („Muṇḍaka Upaniṣad" 1.1.3) öeldakse: kasmin nu bhagavo vijñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavatīti.

« Previous Next »