No edit permissions for Polish

TEKST 2

jñānaṁ te ’haṁ sa-vijñānam
idaṁ vakṣyāmy aśeṣataḥ
yaj jñātvā neha bhūyo ’nyaj
jñātavyam avaśiṣyate

jñānam – wiedza dotycząca zjawisk; te – tobie; aham – Ja; sa – z; vijñānam – wiedza pozazjawiskowa; idam – to; vakṣyāmi – wytłumaczę; aśeṣataḥ – całkowicie; yat – którą; jñātvā – znając; na – nie; iha – w tym świecie; bhūyaḥ – dalej; anyat – coś więcej; jñātavyam – poznawalny; avaśiṣyate – pozostaje.


Wyjawię ci teraz wiedzę zjawiskową i pozazjawiskową, którą poznawszy – nic więcej nie będziesz miał do poznania.


ZNACZENIE:
 
Kompletna wiedza zawiera wiedzę o świecie zjawiskowym, znajdującym się poza nim duchu oraz źródle ich obu. Jest to wiedza transcendentalna. Pan pragnie wytłumaczyć Arjunie wyżej wspomniany system wiedzy, ponieważ Arjuna jest Jego zaufanym bhaktą i przyjacielem. Pan tłumaczy to na początku Rozdziału Czwartego i potwierdza to ponownie tutaj: doskonałą wiedzę może posiadać tylko wielbiciel Pana, albowiem otrzymuje ją bezpośrednio od Pana poprzez sukcesję uczniów. Trzeba być wystarczająco inteligentnym aby znać źródło wszelkiej wiedzy, które jest przyczyną wszystkich przyczyn i jedynym przedmiotem medytacji we wszystkich rodzajach praktyki yogi. Kiedy zostaje poznana przyczyna wszystkich przyczyn, wtedy zostaje poznane wszystko co jest do poznania i nic nie pozostaje nieznanym. Vedy (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.3) mówią: kasminn u bhagavo vijñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavatīti.

« Previous Next »