No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 2

гя̄на те 'ха са-вигя̄нам
ида вакш̣я̄мй ашеш̣ата
ядж гя̄тв неха бхӯйо 'нядж
гя̄тавям авашиш̣яте

гя̄нам – феноменално знание; те – на теб; ахам – Аз; са – с; вигя̄нам – божествено знание; идам – това; вакш̣я̄ми – ще обясня; ашеш̣ата – напълно; ят – което; гя̄тв – като знае; на – не; иха – в този свят; бхӯя – по-нататък; анят – нищо повече; гя̄тавям – познаваем; авашиш̣яте – остава.

Сега ще изложа пред теб подробно това феноменално и божествено познание. Когато го узнаеш, няма да ти остане нищо повече за научаване.

Пълното знание включва знание за феноменалния свят, за духа отвъд него и за източника и на двете. Това е трансцендентално знание. Бог иска да разясни тази познавателна система, защото Арджуна е негов доверен приятел и предан. В началото на четвърта глава Бог обяснява, че пълно знание може да се получи единствено от негов предан, който принадлежи към ученическата приемственост, водеща началото си непосредствено от него. Тук това се потвърждава още веднъж. Човек трябва да бъде достатъчно интелигентен, за да разбере източника на цялото знание, причината на всички причини и единствения обект на медитация във всички йога практики. Когато бъде узната причината на всички причини, всичко познаваемо бива разбрано; и не остава нищо за научаване. Във Ведите (Муака Упаниш̣ад, 1.1.3) се казва: касминн у бхагаво вигя̄те сарвам ида вигя̄та бхаватӣти.

« Previous Next »