No edit permissions for Eesti keel / Estonian

TEXT 30

prahlādaś cāsmi daityānāṁ
kālaḥ kalayatām aham
mṛgāṇāṁ ca mṛgendro ’haṁ
vainateyaś ca pakṣiṇām

prahlādaḥ — Prahlāda; ca — samuti; asmi — Mina olen; daityānām — deemonitest; kālaḥ — aeg; kalayatām — alistajatest; aham — Mina olen; mṛgāṇām — loomadest; ca — ja; mṛga-indraḥ — lõvi; aham — Mina olen; vainateyaḥ — Garuḍa; ca — samuti; pakṣiṇām — lindudest.

Daitya deemonite hulgas olen Ma pühendunu Prahlāda, alistajatest olen Ma aeg, loomadest lõvi ning lindudest Garuḍa.

Diti ja Aditi on kaks õde. Aditi poegi kutsutakse Ādityateks ning Diti poegi Daityateks. Kõik Ādityad on Jumala pühendunud, kõik Daityad aga ateistid. Ehkki Prahlāda oli sündinud Daityate perekonnas, oli ta juba lapsest saadik suur Jumala pühendunu. Kuna ta teenis pühendunult Jumalat ning omas jumalikku loomust, peetakse teda Kṛṣṇa esindajaks.

Eksisteerib palju alistavaid seadusi, kuid aeg alistab siin materiaalses maailmas lõpuks kõik, ning seega esindab ta Kṛṣṇat. Paljudest erinevatest loomadest on võimsaim ning raevukaim lõvi ning miljonist erinevast linnust on võimsaim Garuḍa, Jumal Viṣṇu kandja.

« Previous Next »