No edit permissions for Eesti keel / Estonian

KÜMNES PEATÜKK

Absoluudi külluslikkus

TEXT 1: Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Oo, tugevakäeline Arjuna, kuula edasi, mida Ma räägin. Kuna sa oled Minu kallis sõber, siis kõnelen Ma sulle sinu hüvanguks veelgi enam ning annan sulle teadmised, mis on veel rikkalikumad kui need, mida Ma olen sulle juba jaganud.

TEXT 2: Ei pooljumalad ega suured targad tea Minu päritolu ega omadusi, sest Mina olen igas suhtes nii pooljumalate kui ka suurte tarkade allikas.

TEXT 3: Ainult see, kes tunneb Mind kui sündimatut ja algusetut, kui kõikide maailmade Kõigekõrgemat Jumalat ning kes ei lase end eksiteele viia, vabaneb kõikide pattude järelmõjudest.

TEXTS 4-5: Elusolendite kõikide erinevate omaduste loojaks olen olnud üksnes Mina. Mina olen loonud nii arukuse kui teadmised, vabaduse kahtlustest ja eksiarvamustest, andestavuse, tõearmastuse, kontrolli meelte ja mõistuse üle, õnne ja kannatused, sünni, surma, hirmu, kartmatuse, vägivallast hoidumise, tasakaalukuse, rahuldatuse, askeesid, heategevuse, kuulsuse ja ka häbistuse.

TEXT 6: Seitse suurt tarka, neile eelnenud teised neli suurt tarka ja Manud [inimkonna esiisad] on kõik oma alguse saanud Minust, olles sündinud Minu mõistusest, ning kõikide erinevate planeetide kõik elusolendid on nende järglased.

TEXT 7: See, kes tõepoolest on veendunud Minu külluslikkuses ja müstilises jõus, rakendab end Minu puhtasse pühendunud teenimisse. Selles pole vähimatki kahtlust.

TEXT 8: Mina olen kõikide vaimsete ja materiaalsete maailmade allikas. Kõik lähtub Minust. Targad, kes on sellest täielikult teadlikud, rakendavad end Minu pühendunud teenimisse ning teenivad Mind kogu südamest.

TEXT 9: Minu puhtad pühendunud on pühendanud oma elu täielikult Minu teenimisele, nende mõtted on alati keskendunud Minule ning nad tunnevad suurt rahuldust ja õndsust teineteise valgustamisest ning Minust vestlemisest.

TEXT 10: Neile, kes pidevalt teenivad Mind armastuse ja pühendumusega, annan Ma arukust, mille abil nad saavad tulla Minu juurde.

TEXT 11: Osutamaks neile Oma erilist armulikkust, hävitan Ma, nende südameis viibides, teadmatusest sündinud pimeduse, teadmiste ereda lambiga.

TEXTS 12-13: Arjuna ütles: Sina oled Jumala Kõrgeim Isiksus, lõplik elupaik, kõikidest puhtaim ning Absoluutne Tõde. Sa oled igavene, transtsendentaalne ja algallikaline isik, sündimatu ning kõikidest võimsam. Kõik suured targad nagu Nārada, Asita, Devala ja Vyāsa kinnitavad seda tõde Sinust ning praegu kinnitad Sa seda mulle Ise.

TEXT 14: Oo, Kṛṣṇa, ma tunnistan kõike, mida Sa oled mulle öelnud, kui täielikku tõde. Oo, Jumal, Sinu isiksust ei suuda mõista ei pooljumalad ega deemonid.

TEXT 15: Oo, Kõrgeim Isiksus, kõige alge, kõikide olendite Jumal, jumalate Jumal ja universumi Valitseja! Tõepoolest, üksnes Sina Ise tunned End Oma sisemise energia jõul.

TEXT 16: Palun räägi mulle üksikasjalikult Oma jumalikest omadustest, mille abil Sa läbid kõik eksisteerivad maailmad.

TEXT 17: Oo, Kṛṣṇa, oo, kõrgeim müstik, kuidas saan ma mõelda alati Sinust, kuidas saan ma Sind tunda? Oo, Jumala Kõrgeim Isiksus! Millistel erinevatel kujudel tuleb Sind meeles pidada?

TEXT 18: Oo, Janārdana, palun kirjelda taas üksikasjalikult Sinu omaduste müstilist jõudu. Ma ei tüdine kunagi Sinu kohta kuulamisest, sest mida enam ma Sinust kuulen, seda enam tahan ma maitsta Sinu sõnade nektarit.

TEXT 19: Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Jah, Ma räägin sulle Oma imelistest avaldumistest, kuid vaid kesksetest nende hulgas, sest Minu külluslikkus, oo, Arjuna, on piiritu.

TEXT 20: Oo, Arjuna, Mina olen kõikide elusolendite südameis asetsev Ülihing. Mina olen kõikide olendite algus, keskpaik ja lõpp.

TEXT 21: Ādityatest olen Ma Viṣṇu, valgustajatest olen Ma kiirgav Päike, Marutidest olen Ma Marīci ning tähtede keskel olen Ma Kuu.

TEXT 22: „Vedadest" olen Ma „Sāma Veda", pooljumalatest taeva kuningas Indra, meeltest olen Ma mõistus ning elusolendeis olen Ma elujõud [teadvus].

TEXT 23: Kõikidest Rudradest olen Ma Śiva, Yakṣadest ja Rākṣasatest olen Ma rikkuste valitseja [Kuvera], Vasudest olen Ma tuli [Agni] ning mägedest olen Ma Meru.

TEXT 24: Oo, Arjuna, tea, et kõikidest preestritest olen Ma Bṛhaspati, tähtsaim preester. Kõikidest väejuhtidest olen Ma Kārtikeya ning kõikidest veekogudest olen Ma ookean.

TEXT 25: Suurtest tarkadest olen Ma Bhṛgu ning helivibratsioonidest transtsendentaalne oṁ. Ohverdustest olen Ma pühade nimede kordamine [japa] ja liikumatutest asjadest Himaalaja mäestik.

TEXT 26: Kõikidest puudest olen Ma viigipuu ning kõikidest tarkadest pooljumalate hulgas olen Ma Nārada. Gandharvadest olen Ma Citraratha ning täiuslikkuseni jõudnud isiksustest tark Kapila.

TEXT 27: Tea, et hobustest olen Ma Uccaiḥśravā, kes sündis ookeani kloppimise tulemusel saadud nektarist. Jumalikest elevantidest olen Ma Airāvata ning inimestest monarh.

TEXT 28: Relvadest olen Ma piksenool ja lehmadest surabhi. Laste soetamise põhjustest olen Ma armastusjumal Kandarpa ning madudest Vāsuki.

TEXT 29: Mitmepealistest Nāgadest olen Mina Ananta ning kõikidest vees elavatest olenditest pooljumal Varuṇa. Lahkunud esivanematest olen Ma Aryamā ning seaduseandjatest surmajumal Yama.

TEXT 30: Daitya deemonite hulgas olen Ma pühendunu Prahlāda, alistajatest olen Ma aeg, loomadest lõvi ning lindudest Garuḍa.

TEXT 31: Puhastajatest olen Ma tuul, relva käsitsejatest Rāma, kaladest olen Ma haikala ning voolavatest jõgedest Ganges.

TEXT 32: Oo, Arjuna, Mina olen kõikide loomete algus, lõpp ja keskpaik. Kõikidest teadustest olen Ma vaimne teadus hinge tegelikust olemusest ning loogikute argumentide hulgas olen Ma lõplik tõde.

TEXT 33: Tähtedest olen Ma A ning liitsõnadest kahekordne liitsõna. Samuti olen Ma igavene aeg ning loojatest olen Ma Brahmā.

TEXT 34: Mina olen kõikeneelav surm ning samuti kõige tulevikus tekkiva alge. Naiste hulgas olen Ma kīrti (kuulsus), śrī (õitseng), vāk (ilukõne), smṛti (mälu), medhā (arukus), dhṛti (vankumatus) ja kṣamā (kannatlikkus).

TEXT 35: „Sāma Veda" hümnidest olen Ma „Bṛhat-sāma" ning poeesiast gāyatrī. Kuudest olen Ma mārgaśīrṣa [november-detsember] ning aastaaegadest õitsev kevad.

TEXT 36: Pettustest olen Ma hasartmäng ning samuti olen Ma hiilgava hiilgus. Mina olen võit, Mina olen seiklus, Mina olen tugevate tugevus.

TEXT 37: Vṛṣṇi järglastest olen Ma Vāsudeva ning Pāṇḍavatest Arjuna. Tarkadest olen Ma Vyāsa ning suurte mõtleja hulgas olen Ma Uśanā.

TEXT 38: Kõikidest seadusetuse allasurumise viisidest olen Ma karistus ning kõikide võidu poole püüdlevate inimeste hulgas moraalsus. Salajastest asjadest olen Ma vaikus ning tarkade juures olen Ma tarkus.

TEXT 39: Enamgi veel, oo, Arjuna, Ma olen kõikide eksistentside algne seeme. Pole ühtegi olendit, ei liikuvat ega liikumatut, kes saaks eksisteerida ilma Minuta.

TEXT 40: Oo, võimas vaenlaste alistaja, Minu jumalikud avaldumised on lõputud. Kõik need näited, mis Ma olen sulle toonud, on vaid osake Minu piiritust külluslikkusest.

TEXT 41: Tea, et kõik imelised, ilusad ja suurepärased nähtused on sündinud vaid Minu külluslikkuse väikesest sädemest.

TEXT 42: Kuid Arjuna, mis vajadust oleks sul teada kõiki neid üksikasju? Ühe ainsa fragmentaarse osakesega Endast läbin Ma kogu seda universumit, ning pean seda üleval.

« Previous Next »